SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dyfarniad Lefel 2 Highfield mewn Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo

Darparwr y cwrs: Social Care Consultants Ltd 

Deilliannau Dysgu

Meini Prawf Asesu

Bydd y dysgwr yn

Gall y dysgwr

1.    Deall sut y gall unigolion gymryd cyfrifoldeb personol am ddiogelwch bwyd

1.    Adnabod pwysigrwydd gweithdrefnau iechyd bwyd, dulliau trin bwyd yn ddiogel ac osgoi ymddygiad anniogel.

2.    Gwybod sut i hysbysu ynglŷn â pheryglon diogelwch bwyd, plâu a dirywiad bwyd

3.    Adnabod prif gyfrifoldebau cyfreithiol pobl sy'n trin bwyd.

 

2.    Deall pwysigrwydd pobl sy'n trin bwyd yn cadw'u hunain yn lân ac yn hylan.

1.    Adnabod pwysigrwydd glendid personol ym maes diogelwch bwyd gan gynnwys eu rôl wrth leihau'r risg o halogiad.

2.    Gwybod beth yw'r arferion hylendid personol effeithiol o ran dillad gwarchodol, golchi â llaw, salwch personol, toriadau i'r croen, anafiadau, ac arferion trin bwyd.

3.    Deall pwysigrwydd mannau gwaith yn lân ac yn hylan

1.    Gwybod sut i gadw'r mannau gwaith a'r offer yn lân ac yn daclus, trwy ddilyn gweithdrefnau sy'n ymwneud â dulliau glanhau, defnyddio cemegau yn ddiogel, a storio cemegau glanhau.

2.    Gwybod pwysigrwydd gwaredu gwastraff yn ddiogel.

3.    Gwybod pwysigrwydd rheoli plâu.

4.    Gwybod pwysigrwydd cadw bwyd yn ddiogel

1.    Adnabod y prif risgiau i ddiogelwch bwyd o halogiad a thraws-halogiad o ganlyniad i beryglon microbaidd, cemegol, ffisegol a alergenaidd.

2.    Gwybod beth yw'r arferion trin bwyd a rheoli tymheredd ar gyfer dosbarthu, storio, nodi dyddiad a chylchdroi stoc.

3.    Gwybod beth yw'r arferion trin bwyd a rheoli tymheredd ar gyfer paratoi, coginio, oeri, aildwymo, dal, gweini a chludo bwyd.

4.    Gwybod sut i drin dirywiad bwyd, gan gynnwys sut i'w adnabod a sut i roi gwybod amdano.

DyddiadLleoliadauAmseroedd
22 Ionawr 2020Cartrefi Cymru, Aberhonddu9.30am - 4.30pm
6 Chwefror 2020Y Gwalia, Llandrindod9.30am - 4.30pm
27 Chwefror 2020NPTC, Y Drenewydd9.30am - 4.30pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu