SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Y Cynnig Rhagweithiol, Darpariaeth yr Iaith Gymraeg

Darparwr y Cwrs: Nia Cole Jones, Senior Lecturer, University of Wales: Trinity Saint David

Nod:

I greu gwell ddealltwriaeth o'r gofynion cyfreithiol a diwylliannol i ddarparu gwasanaethau gofal yn y Gymraeg. Bydd y sesiynau'n trin a thrafod beth yw'r cynnig rhagweithiol a sut y gallwn fod yn rhagweithiol yn y Sector Gofal Cymdeithasol wrth ddefnyddio'r 'Cynnig Rhagweithiol'. Byddwn yn cynnig dulliau pwrpasol, cyngor a ffyrdd ymarferol er mwyn rhoi cychwyn arni.

Deilliannau Dysgu Craidd:

  1. Y cyd-destun cyfreithiol - y fframwaith Mwy na Geiriau a Safonau'r Gymraeg
  2. Cyd-destun y Gymraeg yng Nghymru
  3. Pwysigrwydd dwyieithrwydd ym maes Gofal Cymdeithasol
  4. Y Cynnig Rhagweithiol - yr hyn y mae'n ei olygu a pham ei fod yn bwysig
  5. Dulliau a chyngor ymarferol

 

DyddiadLleoliaduAmseroedd
TBC  

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu