SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Diogelu Oedolion - Atal Cam-drin ac Esgeuluso mewn Lleoliadau Gofal

Darparwr y Cwrs: JMG Training & Consultancy

Nod:

 • Egluro beth yw diogelu a'ch rôl o ran gwaith diogelu oedolion.
 • Trafod sut y bydd y tîm Diogelu Oedolion yn cydlynu gweithgareddau.
 • Disgrifio chwe egwyddor diogelu oedolion.
 • Disgrifio cyfrinachedd, pwysigrwydd cofnodion cywir a chyfiawnhad dros rannu gwybodaeth.
 • Nodi ffurfiau gwahanol cam-drin a sut i adnabod yr arwyddion.
 • Rhestru'r ffactorau a all cynyddu perygl cam-drin.
 • Disgrifio'r gweithdrefnau ar gyfer rhoi gwybod am bryder diogelu.
 • Amlinellu gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), Deddf Galluedd Meddyliol a Threfniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid a phwysigrwydd y Ddeddf Hawliau Dynol.

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
   

 


Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

 • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
 • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
 • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu