SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dirwy am adael sbwriel

Image of littering in Ystradgynlais

24 Mehefin 2019

Image of littering in YstradgynlaisMae unigolyn o Ystradgynlais wedi cael dirwy o £75 am adael sbwriel ger stad dai.

Fe wnaeth tîm ymwybyddiaeth gwastraff Cyngor Sir Powys roi'r ddirwy ar ôl dod o hyd i sbwriel ar lwybr seiclo'r Gurnos nôl ym mis Mawrth.  Roedd y sbwriel yn cynnwys manylion rhif cofrestru cerbyd.

Llwyddwyd i ddod o hyd i geidwad cofrestredig y cerbyd trwy gronfa data'r DVLA gyda'r cyngor yn cymryd y camau priodol gan arwain at roi dirwy o £75.

Mae'r cyngor yn rhybuddio trigolion bod angen cael gwared ar eu sbwriel yn y ffordd gywir trwy ddefnyddio bin sbwriel neu'r blychau ailgylchu ar ôl cyrraedd adref.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Peth annymunol iawn yw gweld sbwriel ar hyd y lle.  Mae'n cael effaith ar ein cymunedau ac yn costio'n ddrud i drethdalwyr i'w lanhau.

"Rwy'n annog pawb i geisio cadw Powys yn daclus trwy gael gwared ar eu sbwriel.  Ein nod yw cadw'r sir yn lân a chreu amgylchedd sy'n denu twristiaid a busnesau i'r ardal."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu