SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Nid yw gwastraff plastig yn cael ei anfon i Asia, medd y cyngor

Image of plastic waste being dropped off

25 Mehefin 2019

Image of plastic waste being dropped offMae'r cyngor sir wedi rhoi sicrwydd i drigolion gan ddweud nad yw gwastraff plastig a gesglir o ymyl y ffordd ym Mhowys yn cael ei anfon i Asia.

Mae Cyngor Sir Powys wedi mynd ati i dawelu meddwl preswylwyr ar ôl i raglen ddogfen deledu ddiweddar gael hyd i wastraff o Gymru mewn safleoedd tirlenwi ym Maleisia.

Mae'r cyngor yn casglu defnyddiau i'w hailgylchu a gwastraff bwyd o aelwydydd bob wythnos. Mae pob un o'r defnyddiau hyn, gan gynnwys gwastraff plastig, yn cael eu hanfon i ganolfannau prosesu yn y Deyrnas Unedig.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod y Cabinet ar faterion Ailgylchu a Gwastraff: "Yn anffodus, nid yw canolfannau'r Deyrnas Unedig yn gallu trin yr holl wastraff plastig a gynhyrchir yn y wlad hon heb fod angen allforio rhywfaint tramor.

"Fodd bynnag, mae gennym gontract gyda phrosesydd â'i leoliad yn y Deyrnas Unedig sy'n gallu ailgylchu'r rhan fwyaf o wastraff plastig rydym yn ei gasglu yn ei gyfleusterau yma ym Mhrydain.

"Nid oes modd ailgylchu'r holl wastraff plastig ac mae peth yn cael ei wrthod oherwydd iddo gael ei lygru neu nid yw o ansawdd digon da. Rydym yn troi gwastraff a wrthodwyd yn danwydd solet a ddefnyddir i bweru ynni o ganolfannau gwastraff. Rydym yn anfon cyfran fach o wastraff sy'n cael ei wrthod i safleoedd tirlenwi.

"Nid ydym yn anfon unrhyw wastraff rydym yn ei gasglu o ddrws i ddrws i Asia.

"Pan rydym yn casglu plastig o garreg y drws nid ydym ond yn casglu gwastraff sydd ei eisiau ar broseswyr. Dyma pam rhoeon ni'r gorau i gasglu ffilm blastig nifer o flynyddoedd yn ôl gan ei bod yn anodd tu hwnt cael hyd i farchnad ar gyfer y defnydd hwn.

"Hoffen ni ddiolch i drigolion am ein helpu i gyflenwi cynnyrch o safon i'r diwydiant ailgylchu."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu