Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Cyngor Sir Powys yn cynnig bwrsariaethau celfyddydol

Image of artist musician sculptor and dancer

26 Mehefin 2019

Image of artist musician sculptor and dancer

Mae Cyngor Sir Powys yn gwahodd artistiaid, myfyrwyr celf, cerddorion ac ymarferwyr eraill yn y diwydiant creadigol i wneud cais am fwrsariaeth i helpu gyda'u datblygiad proffesiynol.

Sefydlwyd cynllun Bwrsariaeth Gelfyddydol Powys i helpu pobl yn y sectorau hyn sy'n byw, astudio neu'n gweithio ym Mhowys.

Y Cynghorydd Rachel Powell yw Aelod Cabinet y Cyngor Sir gyda chyfrifoldeb am y celfyddydau.  Esboniodd: "Mae gennym rywfaint o arian a etifeddwyd oddi wrth Fforwm Celfyddydau Powys ac rydym yn cynnig bwrsariaethau o hyd at £250 i helpu cefnogi datblygiad proffesiynol gyda ffocws ar ddilyniant addysgol neu ddilyniant gyrfa neu gyrhaeddiad artistig."

Gwahoddir ceisiadau gan bobl 16 oed neu'n hŷn sy'n astudio Celf a Dylunio, y Cyfryngau, y Celfyddydau Perfformio neu Gerddoriaeth at Safon Uwch, yn unigolion sydd wedi'u hyfforddi'n broffesiynol, arlunwyr wrth eu gwaith neu ymarferwyr yn y diwydiant creadigol (e.e. gwneuthurwyr ffilmiau; awduron; cerddorion; penseiri) neu'r rheiny sy'n gweithio mewn sefydliadau celf.

Ychwanegodd y Cynghorydd Powell: "Mae cynllun Bwrsariaeth Gelfyddydol Powys yn agored i geisiadau o fis Gorffennaf 2019 ymlaen a gellir gwneud cais ar unrhyw adeg, er swm penodol o arian sydd yn y cynllun a bydd y gwobrau'n cael eu dyfarnu ar sail y cyntaf i'r felin."

Bydd y math o weithgaredd a gefnogir yn cynnwys ond heb fod y rhain yn unig, hyfforddiant, mynychu cyfweliadau cwrs Gradd, help gyda chostau arddangosfa, mynychu seminarau celfyddydol, cynadleddau, cyrsiau hyfforddiant neu Ysgolion Haf (e.e. Cerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru).  Ni fydd y cynllun yn ariannu ffioedd a delir i sefydliadau addysgol e.e. prifysgolion.

I wneud cais am ragor o wybodaeth neu i fynegi diddordeb mewn gwneud cais am Fwrsariaeth Gelfyddydol Powys cysylltwch â Lucy Bevan, Swyddog Comisiynu'r Celfyddydau a Diwylliant yn lucy.bevan@powys.gov.uk  gan amlinellu pa fath o gyfle datblygu rydych chi'n ceisio cefnogaeth ar ei gyfer.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu