Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Galw olaf ar bawb sydd am gystadlu am y gwobrau busnes arbennig

Image of last year's Powys Business Award winners

28 Mehefin 2019

Image of last year's Powys Business Award winnersMae busnesau ym Mhowys yn cael eu hannog yn daer i beidio ag oedi cyn anfon eu henwau ymlaen ar gyfer cystadleuaeth Gwobrau Busnes Powys 2019.

Dydd Gwener 12 Gorffennaf yw'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau, ac mae modd cyflwyno cais ar-lein neu drwy'r post.

Dywedodd y Cynghorydd Rosemarie Harris, Arweinydd Cyngor Sir Powys: "Mae dyddiad Gwobrau Busnes Powys wedi ennill ei blwyf yn y calendr busnes, a byddem yn annog busnesau'r sir i gymryd rhan eleni.  Maen nhw'n ffordd wych o dynnu sylw at amrywiaeth ac arbenigedd busnesau'r Sir.

"Nid yn unig y mae'r gwobrau hyn yn gyfle gwych i godi proffil busnesau'r sir, ond mae'n gyfle i ddangos safonau'r busnesau hyn ac i ddathlu eu llwyddiant."

Bydd uchafbwynt Gwobrau Busnes Powys 2019 yn cael ei ddathlu gyda chinio ffurfiol nos Wener 4 Hydref yn Dering Lines Aberhonddu, gydag Andrew Price o ITV yn arwain y noson.

Dyma'r 12 categori sydd ar gael:

 • Gwobr Entrepreneuriaeth, noddir gan Lywodraeth Cymru
 • Gwobr Dechrau Busnes, noddir gan y Myrick Training
 • Gwobr Busnes Bach (Dan 10 o weithwyr, noddir gan y Cambrian News a'r Brecon and Radnor Express
 • Gwobr Twf, noddir gan Fanc Datblygu Cymru
 • Gwobr Buddsoddi mewn Pobl, noddir gan PCI Pharma Services
 • Gwobr Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau Cwsmer, noddir gan Nidec Control Techniques
 • Gwobr Busnes Bach (dan 30 o weithwyr), noddir gan The County Times
 • Gwobr Menter Gymdeithasol/Elusen, noddir gan Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyf.
 • Gwobr Masnach Ryngwladol, noddir gan Trax JH Ltd
 • Gwobr Prentis Eithriadol, noddir gan Grŵp Gweithgynhyrchu'r Canolbarth
 • Gwobr Technoleg ac Arloesi, noddir gan Gwmni Cyfreithwyr Lanyon Bowdler
 • Gwobr Twf Busnesau Bach, noddir gan Grŵp Colegau NPTC
 • Busnes y Flwyddyn, noddir gan Gyngor Sir Powys

Yn ogystal â'r gwobrau uchod, mae gan y Panel Beirniadu wobr arbennig sef Gwobr y Beirniaid sy'n cael ei chyflwyno bob blwyddyn i gydnabod unigolyn neu gyrhaeddiad arbennig a ddaeth i sylw'r beirniaid yn ystod eu hymweliadau, nad yw'n cael ei gydnabod o fewn meini prawf llym y gwobrau eraill. Siambr Fasnach Canolbarth Cymru sy'n noddi'r wobr yma eleni.

O blith enillwyr y categorïau, mae gwobr gyffredinol Busnes Powys y Flwyddyn 2019 yn cael ei noddi gan Gyngor Sir Powys.

Ewch i'r wefan sef www.powysbusinessawards.co.uk i weld rhagor o fanylion. Y dyddiad cau i anfon ceisiadau yw dydd Gwener, 12 Gorffennaf 2019.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu