SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Cam 7

step 7

 

Is-deitlau ar gyfer y fideo cynnydd Cam 7 uchod

Prys Davies, Llywodraeth Cymru

Helô, Prys Davies ydw I a bues I'n gyfrifol am Gam 7 Gwasanaeth Cyhoeddus Powys tan fis Ebrill 2019.  Nod y cynllun yw datblygu strategaeth garbon bositif sy'n canolbwyntio ar gynhyrchu ynni gwyrdd.  Holl ddiben y cynllun ydy datblygu barn pobl ar lawr gwlad o'r math o sir ry'n ni am ei gael.  Hoffen ni weld Powys wedi'I datgarboneiddio, carbon isel erbyn 2040 gyda sylwadau a chyfraniadau han bobl ledled yr awdurdod. 

Ers inni sefydlu Cam 7, ffurfion ni grŵp yn cynnwys aelodau'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus I ystyried sut rydym am ddatblygu'r strategaeth garbon bositif hon.  Mae Powys yn gwneud yn eitha' da o ran ei allyriadau carbon.   Mae gennym rai o'r allyriadau carbon y pen isaf ledled Nghymru, ond roedd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cydnabod y dylen ni anelu at fod ymysg y gorau yng Nghymru a thu hwnt.  Rhaid inni fanteisio ar cyfle I fwrw ymlaen â'r agenda hon a fydd yn trin a thrafod economi Cymru yn y dyfodol. Felly wrth feddwl am sut y byddwn yn datblygu'r gwaith hwnnw, penderfynon ni brynu cymorth allanol a fydd yn ein helpu I ganfod gwaith ar draws y sefydliadau ond gyda'r cyhoedd hefyd, i feddwl am y camau mae rhaid I ni eu cymryd ar draws Powys i leihau allyriadau. Bydd hyn yn effeithio ar bob agwedd ar fywyd. 

Bydd yn trafod sut rydym yn cynhyrchu ynni, sut rydym yn teithio,  y math o fwyd rydym yn ei gynhyrchau a'r fwyta sut rydym yn cynhesu ein cartrefi, pob mater mewn gwirionedd o ran sut rydym yn gweithio fel cymdeithas.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu