SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cau swyddfa gan fod y boeler wedi torri lawr

Powys logo

1 Gorffennaf 2019

Powys logoMae Cyngor Sir Powys wedi symud staff o Dŷ Robert Owen yn Y Drenewydd yn gynnar gan fod y boeler wedi torri lawr.

Roedd y cyngor yn bwriadu symud staff Gofal Cymdeithasol (Oedolion) o'r adeilad i Swyddfeydd y Parc yn y dref yn nes ymlaen yn yr haf, ond gan fod y boeler wedi torri lawr a dim dŵr poeth, maen nhw eisoes wedi symud ac mae'r adeilad wedi cau.

Esboniodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol (Plant ac Oedolion), Alison Bulman: "Diolch byth, roedd  swyddfeydd y Parc yn barod i'r staff symud iddyn nhw'n syth, felly roeddem mewn sefyllfa ffodus i allu bwrw 'mlaen a symud y staff."

Ychwanegodd: "Rwy am bwysleisio na wnaeth hyn amharu o gwbwl ar y gwasanaeth ac rwy am ddiolch i'r staff am fod mor effeithlon wrth ddelio â hyn - mae pawb wedi cyd-dynnu i sicrhau fod y gwasanaeth yn parhau."

Bwriad y cyngor oedd gadael Tŷ Robert Owen fel rhan o gynllun ad-drefnu eiddo a fydd yn helpu'r cyngor i sicrhau arbedion.  Mae'r adeilad wedi bod yn gollwng dŵr ers tipyn a bydd y cyngor yn ystyried beth i'w wneud â'r adeilad.

Ymhlith y staff oedd yn gweithio yn Nhŷ Robert Owen oedd y staff Gofal Cartref ac Ail-alluogi a'r rhai oedd yn gweithio gyda thenantiaethau â chymorth a phobl ag anableddau dysgu.

Ychwanegodd Ms Bulman: "Os yw unrhyw un am gysylltu â'n staff a fu'n gweithio yn Nhŷ Robert Owen, dylent barhau i ddefnyddio'r un rhifau ffôn a chyfeiriadau e-bost ag o'r blaen."

Mae Tŷ Robert Owen ger gorsaf heddlu'r dref, tua hanner milltir o Swyddfeydd y Parc.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu