Is-etholiad seneddol Brycheiniog a Maesyfed

Image of a ballot box

1 Gorffennaf 2019

Image of a ballot boxMae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau y bydd isetholiad seneddol yn etholaeth Brycheiniog a Maesyfed yn cael ei chynnal ddydd Iau, 1 Awst 2019.

Dim ond tan ddydd Mawrth 16 Gorffennaf sydd gan unrhyw un sydd heb gofrestru i wneud hynny i bleidleisio yn yr etholiad hwn.  I gofrestru er mwyn pleidleisio ewch i https://www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Mae'n rhaid i etholwyr sydd am bleidleisio drwy'r post sicrhau bod eu ffurflenni cais gyda'r Swyddfa Cofrestru Etholiadol erbyn 5pm ar ddydd Mercher, 17 Gorffennaf.  Mae'r ffurflen gais ar gael yn y fan yma https://cy.powys.gov.uk/article/5573/Etholiadau-a-phleidleisio.

Disgwylir y bydd y papurau pleidleisio drwy'r post yn cael eu hanfon allan ar neu ar ôl ddydd Mercher, 17 Gorffennaf.  Dylai unrhyw etholwyr a allai fod ar wyliau ac nid adref i dderbyn eu papurau pleidleisio yn ystod y cyfnod hwn ystyried trefnu pleidlais drwy ddirprwy, sy'n golygu y bydd rhywun arall yn gallu pleidleisio ar eu rhan. 

Rhaid i geisiadau i bleidleisio drwy ddirprwy yn yr etholiad hwn gyrraedd y Swyddog Cofrestru Etholiadol yn Neuadd y Sir, Llandrindod erbyn 5pm ddydd Mercher, 24 Gorffennaf.  Gallwch ddod o hyd i gais ar gyfer pleidleisio trwy ddirprwy yn y fan yma https://cy.powys.gov.uk/article/5573/Etholiadau-a-phleidleisio.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu