SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cadw Cofnodion Maethu

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y Cwrs

Plant yng Nghymru

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

I ddeall pwysigrwydd cofnodion a chadw cofnodion effeithiol. Byddwn yn trin a thrafod  cofnodi digidol ac e-byst diogel tra'n adnabod arfer da o ran cadw cofnodion a deall rôl a chyfrifoldebau gofalwyr maeth.

Bydd gofalwyr yn gallu gwneud y canlynol:

  • hybu arferion cofnodi da
  • gwybod am bolisi cadw cofnodion Gwasanaeth Maethu Powys
  • gwybod am sut rydym yn rhannu gwybodaeth ymhlith eraill
  • gwybod sut i alluogi plant a phobl ifanc i gymryd rhan mewn cadw cofnodion a chadw eu cofnodion a'u pethau cofiadwy eu hunain.

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
   
   

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu