1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Ymwybyddiaeth Anabledd Plant a Phobl Ifanc

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

Darparwr y Cwrs: Plant yng Nghymru

Nod

I herio ac ymchwilio i farn ac agweddau personol sy'n arwain i rwystrau i blant anabl a chynhwysiant pobl ifanc yn ein cymdeithas a sut y gallwn ni oresgyn y rhain.

I ddeall y fframwaith deddfwriaethol ar gyfer darparu gwasanaethau cynhwysol.

I bwyso a mesur sut mae modelau anableddau'n effeithio ar ein harferion.

Grym iaith a therminoleg mewn perthynas â phlant anabl.

Model cymdeithasol yn erbyn Model anabledd Meddygol/arbenigol

Dulliau cynnwys plant anabl ar sail hawliau - rhoi llais i blant

Deilliannau Dysgu Allweddol

Trafod a dryllio delwau cynnwys plant anabl mewn gweithgareddau'r brif ffrwd

Dyletswyddau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010

Goresgyn rhwystrau  - deall a hyrwyddo addasiadau rhesymol

Cydweithio â rhieni

Ystyried dulliau addasu gweithgareddau'r brif ffrwd er mwyn cynnwys plant anabl

Edrych ar nodweddion lleoliadau cynhwysol

Datblygiad plant o 0 - 25 ac effaith anabledd / anhwylderau hir dymor ar blant a phobl ifanc

 

DateVenueTime
26 Medi 2019Gwesty Castell Aberhonddu9.30am - 4.30pm
17 Hydref 2019NPTC Campus, Y Drenewydd9.30am - 4.30pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu