SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Ymwybyddiaeth Anabledd Plant a Phobl Ifanc

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

Darparwr y Cwrs: Plant yng Nghymru

Cwrs sylfaenol ar ymwybyddiaeth o anabledd yw hwn. Mae wedi'i anelu at weithwyr proffesiynol nad ydynt yn gweithio fel arbenigwyr anabledd, neu sy'n newydd i faes anabledd

Nod

 • Archwilio a herio'r credoau a'r agweddau sy'n creu rhwystrau i gynhwysiant plant a phobl ifanc anabl mewn cymdeithas ac ystyried sut y gellir goresgyn y rhain.
 • Archwilio sut y mae gwahanol fodelau anabledd yn effeithio ar arferion
 • Deall y fframwaith deddfwriaethol ar gyfer darparu gwasanaethau cynhwysol, gan gynnwys Deddf Cydraddoldeb 2010 and the Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018.

Deilliannau Dysgu Allweddol

 • Dulliau ar sail hawliau wrth drin cynhwysiant plant anabl - rhoi llais i'r plant a gweithio mewn partneriaeth â rhieni ar yr un pryd
 • Pŵer iaith a therminoleg mewn cysylltiad â phlant anabl
 • Model Cymdeithasol a Model Meddygol/arbenigol wrth ystyried anabledd
 • Dyletswyddau dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 - ystyried sut y gellir addasu gweithgareddau prif ffrwd i gynnwys plant anabl trwy wneud addasiadau rhesymol
 • Datblygiad plant o 0 i 25 ac effaith anabledd/cyflyrau tymor hir ar y plentyn a'r unigolyn ifanc
 • Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 ac ystyried pa wahaniaeth y bydd hyn yn ei wneud i blant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol.

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
TCB  

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

 • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
 • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
 • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu