SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Cam 10

step 10

 

Is-deitlau ar gyfer y fideo cynnydd Cam 10 uchod

Nigel Brinn, Cyfarwyddwr Corfforaethol (Yr Economi a'r Amgylchedd), Cyngor Sir Powys,

Helo, Nigel Brinn ydw I.  Rwy'n Gyfarwyddwr Corfforaethol ar gyfer yr Economi a'r Amgylchedd yng Nghyngor Sir Powys.  Rwyf yn mynd I siarad am gamau 9 & 10.  Mae cam 9 yn golygu cynnal ymchwil y farchnad a sefydlu seilwaith effeithiol I gefnogi mwynhad gweithgar o'r amgylchedd a thwristiaeth antur.

Mae cam 10 yn golygu datblygu brand cryf I hyrwyddo a denu buddsoddiad mewnol I Bowys.  Mae'r ddau gam I bob diben wedi'u cynnwys o fewn haglen Bargen Twf Canolbarth Cymru, sef cydweithrediad rhyngddon ni, Llywodraeth San Steffan.   Fe fyddwn yn trafod yr holl weithigareddau a ddynodwyd gan y camau fel rhan o'r rhaglen waith gyffredinol sy'n gysylltiedig â'r fargen dwf, ac rydym yn gweithio'n ddiwyd ar ddatblygu'r rhaglen yn brosiectau go iawn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu