Posibilrwydd o brosiect gofal ychwanegol yn Y Trallwng

Image of Neuadd Maldwyn

3 Gorffennaf 2019

Image of Neuadd MaldwynBydd Cabinet Cyngor Sir Powys yn trafod cynlluniau cyffrous i fuddsoddi dros £10m yn Y Trallwng gan greu llety gofal cymdeithasol 'Gofal Ychwanegol'.

Mae tai gofal ychwanegol yn cael ei gydnabod fel ffordd wych o helpu pobl yn eu cymunedau eu hunain, gan dderbyn y gofal angenrheidiol heb orfod symud i ofal.  Agorodd cynllun gofal ychwanegol cyntaf y sir, Llys Glan-yr-Afon yn Y Drenewydd yn 2017.

Dywedodd Cyfarwyddwr Corfforaethol Gwasanaethau Cymdeithasol, Alison Bulman: "Yn dilyn adolygiad o lety i bobl hŷn ym Mhowys, gwelwyd fod Y Trallwng yn flaenoriaeth ar gyfer datblygu Gofal Ychwanegol.  Mae dadansoddiad wedi dangos fod galw mawr ar wasanaeth o'r fath yn y dref ond bod diffyg cyfleusterau i ateb y galw.

"Bydd Cabinet y Cyngor Sir yn ystyried adroddiad ar 9 Gorffennaf 2019 ar y posibilrwydd o ddatblygu adeilad Neuadd Maldwyn yn Y Trallwng fel lleoliad ar gyfer y datblygiad cyffrous ac angenrheidiol hwn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu