SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Angen trwydded ar yrwyr Land Rover Defender i ymweld â chanolfannau ailgylchu

Image of a household waste recycling centre

3 Gorffennaf 2019

Image of a household waste recycling centreBydd angen i drigolion Powys sydd am ddefnyddio cerbyd Land Rover Defender i fynd â gwastraff ac ailgylchu'r cartref i ganolfannau ailgylchu gwastraff y cartref wneud cais am drwydded o hyn ymlaen.

Mae Cyngor Sir Powys wedi gweithredu cynllun trwydded i gerbydau masnachol ac ôl-gerbydau yn ei ganolfannau ailgylchu ers mis Medi 2017.

Cyflwynwyd y cynllun trwydded i ganiatáu i breswylwyr a chanddynt cerbydau masnachol neu ôl-gerbydau fynd i ganolfannau ailgylchu. Roedd hyn hefyd yn caniatáu'r cyngor i reoli cael gwared â gwastraff masnachol yn anghyfreithlon. Fel arall byddai rhaid i drethdalwyr y cyngor dalu am hwn.

Mae'r cyngor wedi diwygio'r polisi trwyddedau ar gyfer cerbydau masnachol. Bydd hyn y golygu y bydd rhaid i berchnogion Land Rover Defender gael trwydded i ddefnyddio canolfannau ailgylchu. Mae'r newid hwn yn cael gwared â'r amwysedd o ran y cerbydau hyn. Bydd yn sicrhau bod pawb sy'n gyrru pob math o Land Rover Defender yn cael eu trin yn deg ac yn gyson ledled y sir.

Dywedodd Adrian Jervis, Pennaeth Priffyrdd, Trafnidiaeth ac Ailgylchu: "Mae'r cynllun trwyddedau ar gyfer cerbydau masnachol wedi bod yn llwyddiant ysgubol i'r cyngor ers inni ei gyflwyno ym mis Medi 2017. Mae'r trwyddedau am ddim, ac mae gwneud cais amdanynt yn gyflym a hwylus ers cyflwyno dull ymgeisio ar-lein. Bellach gallwn gymeradwyo a chyflwyno trwyddedau electronig yr un diwrnod y derbyniwn gais.

"Er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn deg rydym yn gofyn i bob math o Land Rover Defender gael trwydded. Er y bydd y newid hwn yn peri anghyfleuster i nifer fach o bobl, ni fydd yn rhwystro neb rhag defnyddio ein canolfannau ailgylchu.

"Mae trwyddedau cerbydau masnachol ac ôl-gerbydau'n caniatáu i drigolion ymweld â'r safleoedd hyd at ddeuddeng gwaith y flwyddyn. Dylai hwn fod yn hen ddigon i alluogi pawb i ailgylchu eu gwastraff o'r cartref na allan nhw ei ailgylchu gyda chasgliadau wrth ymyl y ffordd. Wrth gwrs, gall preswylwyr ailgylchu defnyddiau cyffredin fel papur, cerdyn, gwydr, caniau a phlastig trwy eu casgliad wythnosol o ddrws i ddrws. Hefyd gallan nhw ailgylchu gwastraff gardd trwy'r gwasanaeth pob pythefnos newydd."

Gallwch chi wneud cais am drwyddedau cerbydau masnachol ac ôl-gerbydau ar-lein trwy fynd i https://cy.powys.gov.uk/article/1151/Trwydded-Cerbydau-Masnachol-ac-Ol-gerbydau-CVT.

Hefyd gall trigolion gofrestru ar gyfer y gwasanaeth casglu gwastraff gardd cyfleus yn: https://cy.powys.gov.uk/gwastraffgardd

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu