1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Graean Ffordd

 

Mae rheoli'r rhwydwaith priffyrdd yn Sir Powys yn cynhyrchu llawer o raean ffordd sy'n ddeunydd rhagorol i'w ailddefnyddio. Yna mae'n bosibl gwerthu unrhyw ddeunyddiau dros ben am brisiau cystadleuol iawn. Mae hyn yn arwain at lai o effaith ar yr amgylchedd ac arbedion cost sylweddol i'r Cyngor a'n cwsmeriaid.

 

Mae graean ffordd yn ddelfrydol ar gyfer:

  • llwybrau
  • meysydd parcio
  • deunydd sylfaen ar gyfer patios
  • lonydd at dai
Graean Ffordd

Gellir cludo'r graean ffyrdd ar gyfer unigolion neu fusnesau, neu mae modd eu casglu. Rhaid eu casglu gyda cherbyd priodol sy'n addas i'r ffordd fawr, a bydd y Cyngor yn llwytho'r graean. Gellir cludo'r graean o fewn pellter rhesymol o'r storfeydd graean.

 

Prisiau Gorffennaf 2019

O'r safle:
Wagen godi 6-olwyn (gyda lle i lwyth o ryw 16 tunnell) Wagen Godi Lawn £130.00

O'r safle:
Wagen godi 8-olwyn (gyda lle i lwyth o ryw 20 tunnell) Wagen Godi Lawn £160.00

£8 y tunnell. Gellir cludo llwythi o 10 tunnell yn cynnwys llwytho yn y man casglu os yw'r deunydd yn cael ei gasglu

Mae'r prisiau uchod yn cynnwys llwytho o'r man casglu os ydych chi'n casglu eich hun.

Graean Ffordd

Cludo hyd at 30 munud o daith o leoliad y stoc £50. Gellir trefnu cludiant ymhellach i ffwrdd a dyfynnu am hyn. Llenwch y ffurflen ymholiadau isod.

Sylwch na fydd y lori'n cael ei phwyso, felly amcangyfrif o bwysau'r deunydd a geir. Bydd y lori'n cael ei llenwi.

Mae'r holl gludo/casglu yn dibynnu a oes graean ar gael a lle yn y depos lleol. Byddwn yn cysylltu â chwsmeriaid yn dilyn cludo neu gasglu i gael manylion eu cerdyn/cyfrif banc. Gellir darparu anfoneb os oes angen.

 

Ar gael ar hyn o bryd:

Ar gael yng ngogledd y Sir (Y Trallwng/Y Drenewydd).  Ar gael yn fuan yn ne'r Sir.

 

Prynu graean ffyrdd yma Prynu graean ffyrdd

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu