Graean Ffordd

Mae rheoli'r rhwydwaith priffyrdd yn Sir Powys yn cynhyrchu llawer o raean ffordd sy'n ddeunydd rhagorol i'w ailddefnyddio. Yna mae'n bosibl gwerthu unrhyw ddeunyddiau dros ben am brisiau cystadleuol iawn. Mae hyn yn arwain at lai o effaith ar yr amgylchedd ac arbedion cost sylweddol i'r Cyngor a'n cwsmeriaid.Graean Ffordd

Mae graean ffordd yn ddelfrydol ar gyfer:

  • llwybrau
  • meysydd parcio
  • deunydd sylfaen ar gyfer patios
  • lonydd at dai

Gellir cludo'r graean ffyrdd ar gyfer unigolion neu fusnesau, neu mae modd eu casglu. Rhaid eu casglu gyda cherbyd priodol sy'n addas i'r ffordd fawr, a bydd y Cyngor yn llwytho'r graean. Gellir cludo'r graean o fewn pellter rhesymol o'r storfeydd graean.

Prisiau Gorffennaf 2019

Gall unigolion neu fusnesau gludo'r deunydd o'r safle, neu mae modd eu cludo o'r pentwr stoc.

Wagen godi 6-olwyn (gyda lle i lwyth o ryw 16 tunnell) Wagen Godi Lawn £130.00Graean Ffordd

Wagen godi 8-olwyn (gyda lle i lwyth o ryw 20 tunnell) Wagen Godi Lawn £160.00

£8 y dunnell. Gellir cludo neu gasglu llwythi o isafswm o 10 tunnell o'r pentwr stoc. Nid oes isafswm ar gyfer cludo'r graean o'r safle

Mae'r prisiau uchod  yn cynnwys llwytho yn y man casglu os yw'r deunydd yn cael ei gasglu.

Cludo hyd at 30 munud o daith o leoliad y stoc £50. Gellir trefnu cludiant ymhellach i ffwrdd a dyfynnu am hyn. Llenwch y ffurflen ymholiadau isod.

Sylwch na fydd y lori'n cael ei phwyso, felly amcangyfrif o bwysau'r deunydd a geir. Bydd y lori'n cael ei llenwi.

Mae'r holl gludo/casglu yn dibynnu a oes graean ar gael a lle yn y depos lleol. Byddwn yn cysylltu â chwsmeriaid yn dilyn cludo neu gasglu i gael manylion eu cerdyn/cyfrif banc. Gellir darparu anfoneb os oes angen.

Ar gael ar hyn o bryd:

Ar gael ar hyn o bryd yng Ngogledd y Sir (ardal y Trallwng yn unig). 

Mae 100 Tunnell ar gael i'w gasglu yn Ne'r Sir yn unig, cysylltwch os oes gennych ddiddordeb.

Gellir cludo neu gasglu llwythi o isafswm o 10 tunnell o'r pentwr stoc. Nid oes isafswm ar gyfer cludo'r graean o'r safle.

 

Prynu graean ffyrdd yma Prynu graean ffyrdd

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu