SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Rhybudd am dybaco anghyfreithlon wedi adroddiadau o broblemau iechyd

Image of some cigarettes

8 Gorffennaf 2019

Image of some cigarettesMae'r Cyngor Sir yn annog aelodau'r cyhoedd sydd wedi prynu baco yng ngogledd Powys ac wedi dioddef problemau iechyd yn syth, i roi gwybod i safonau masnach.

Mae Gwasanaeth Safonau Masnach Cyngor Sir Powys wedi derbyn adroddiadau bod pobl wedi mynd yn sâl ar ôl prynu cynnyrch baco. Mae'r gwasanaeth yn annog pobl sydd wedi dioddef unrhyw salwch ar ôl prynu baco i gael cymorth meddygol yn syth.

Dywedodd Clive Jones, Arweinydd Proffesiynol y Cyngor ar faterion Safonau Masnach, Diogelwch Cymunedol a Chynllunio mewn Argyfwng: "Rydym wedi derbyn gwybodaeth bod aelodau'r cyhoedd wedi profi anhwylderau yn syth ar ôl prynu beth sydd, yn ein tyb ni, yn gynnyrch baco anghyfreithlon.

"Mae'r cynnyrch anghyfreithlon yma'n aml yn ffug ac yn peri peryglon iechyd mawr oherwydd yn aml mae'n cynnwys lefelau uchel i fetelau trwm megis cadmiwm. Neu, os ydych yn teimlo'n sâl ar ôl ysmygu, mae'n debyg bod y baco wedi'i lygru gyda lefelau uchel o lwydni.

"Byddwn yn annog unrhyw un sydd wedi prynu baco yng ngogledd y sir a fuodd yn wael yn syth ar ôl ysmygu i gael cyngor neu sylw meddygol.

"Hefyd rydym am i aelodau'r cyhoedd hynny sydd wedi dioddef ar ôl prynu'r cynnyrch hyn, neu aelodau'r teulu/pobl maent yn eu hadnabod, i roi gwybod i'n gwasanaeth ni. Byddwn yn trin yr adroddiadau hyn yn ddienw.

"Mae mynd i'r afael â chyflenwi baco ffug ac anghyfreithlon yn un o flaenoriaethau parhaus ein gwasanaeth. Mae'n bygwth economi Powys ac yn achosi peryglon iechyd i ysmygwyr. Rhowch wybod amdano trwy e-bost trading.standards@powys.gov.uk neu drwy ffonio 01597 826031."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu