SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Gall beiciau modur wneud cais am drwydded i fynd ar hyd Llwybr y Mynaich

Image of the Monk's Trod byway

9 Gorffennaf 2019

Image of the Monk's Trod bywayMae'r cyngor sir wedi dweud y gall beicwyr sydd am reidio ar un o gilffyrdd Powys wneud cais am drwydded.

Mae gan Wasanaethau Cyngor Sir Powys gynllun trwydded i feicwyr modur sydd am fynd ar gefn beic ar hyd Llwybr y Mynaich, cilffordd adnabyddus yng Nghwm Elan.

Bydd y Cyngor yn cynnal dau ddiwrnod trwydded ddydd Sadwrn, 27 Gorffennaf a dydd Mawrth 20 Awst i ganiatáu i feicwyr modur reidio ar hyd y gilffordd o fewn ffiniau Powys ond dim ond os ydynt wedi derbyn trwydded.

Rhoddwyd y cynllun trwydded yn ei le i weld faint o ddefnydd gan feiciau modur y gall wyneb y gilffordd ei wrthsefyll yn ei chyflwr presennol cyn ystyried mwy o waith i gefnogi defnydd gan feiciau modur.

Dywedodd Nina Davies, Pennaeth Tai a Datblygu Cymunedol y cyngor: "Mae'r gilffordd yn dilyn rhan o lwybr canoloesol 'Llwybr y Mynaich' rhwng Abaty Cwm-hir ac Ystrad Fflur ac yn mynd ar draws cynefin sy'n sensitif yn ecolegol.

"Bydd y cynllun trwydded hwn yn cynorthwyo ein tîm Gwasanaethau Cefn Gwlad i gyd-bwyso anghenion yr holl grwpiau defnyddwyr. Bydd yn sicrhau bod y llwybr yn gynaliadwy yn y dyfodol yn ogystal â'r tir sensitif o'i hamgylch."

Gall beicwyr modur wneud cais am drwydded trwy fynd i wefan y cyngor www.powys.gov.uk/monktrod

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu