SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Arddangos cynlluniau tai yn Llanidloes

Image of an artists impression of new housing in Llanidloes

10 Gorffennaf 2019

Image of an artists impression of new housing in LlanidloesBydd trigolion sy'n byw yn Llanidloes yn cael cyfle i weld a thrafod cynlluniau ar gyfer datblygiad tai arfaethedig yn y dref.

Bydd Gwasanaeth Tai Cyngor Sir Powys yn Chatwood, Stryd y Bont Hir yn Llanidloes ddydd Mawrth 16 Gorffennaf, yn dangos eu cynlluniau ar gyfer y cynllun 22-uned sydd wedi'i gynllunio ar gyfer cyn safle marchnad da byw y dref. Bydd y digwyddiad taro-heibio yn cael ei gynnal o 12-7pm.

Mae ymarfer ymgynghori cyn-gynllunio bellach wedi dechrau ar gyfer y datblygiad arfaethedig, a bydd yn rhedeg am 28 diwrnod i ganiatáu i bobl â diddordeb roi eu sylwadau ar y cynlluniau cyn i gais cynllunio gael ei gyflwyno.

Os rhoddir caniatâd cynllunio, bydd y cyngor yn rheoli'r cartrefi newydd ac yn eu dyrannu i ymgeiswyr ar y Gofrestr Tai Cyffredin.

Dywedodd Nina Davies, Pennaeth Tai a Datblygu Cymunedol: "Mae'r cyngor am gynhyrchu cartrefi cynaliadwy a fforddiadwy o ansawdd da sy'n diwallu anghenion ein cymunedau. Mae'r cyngor wedi ymrwymo i ddatblygu 250 o gartrefi ychwanegol dros y pum mlynedd nesaf.

"Ein bwriad yw datblygu 22 o dai fforddiadwy yn y cyn farchnad da byw yn Llanidloes.

"Bydd y digwyddiad taro-heibio yma yn bwysig gan y bydd yn caniatáu i ni gasglu barn trigolion cyn i ni gyflwyno cais cynllunio i'w ystyried."

Bydd yr ymgynghoriad cyn-gynllunio yn cau dydd Gwener 2 Awst. I weld y dogfennau cyn-gynllunio, ar-lein ewch i https://www.asbriplanning.co.uk/statutory-pre-application-consultation/llanidloes/ sydd hefyd yn esbonio sut y gallwch wneud sylwadau ar y cynlluniau arfaethedig.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu