1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Pobl Ifanc a Chamddefnyddio / Defnyddio Sylweddau

 

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y Cwrs: CAIS

Nod

  • Adnabod mathau a chategorïau o gyffuriau
  • Adnabod sut a pham bod pobl ifanc yn defnyddio sylweddau
  • Edrych ar y risgiau sy'n gysylltiedig ag alcohol a chyffuriau yn cynnwys sylweddau seicoweithredol newydd
  • Edrych ar sut / Pryd i siarad â phobl ifanc am sylweddau (yn cynnwys defnyddio'r teclyn sgrinio defnydd o gyffuriau DUST).

 

DyddiadLleoliadauAmseroedd
11/10/2019Cartrefi Cymru Office, Aberhonddu9.30am - 4.30pm
17/10/2019Radnor YFC Office Llandrindod9.30am - 4.30pm
29/10/2019NPTC Campus Y Drenewydd9.30am - 4.30pm

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

 

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu