y Gaer - y sefyllfa ddiweddaraf

Image of Powys County Council logo

17 Gorffennaf 2019

Image of Powys County Council logoBydd cabinet y cyngor sir yn ystyried cynlluniau cyffrous i droi atyniad newydd Aberhonddu, y Gaer yn atyniad diwylliannol, dysgu a hanesyddol.

Mae'r gwaith ar yr adeilad yng nghanol y dref bron ar ben ac mae'r cyngor sir yn cynnal trafodaethau â phartner i atgyfnerthu sgôp y lle, hyd yn oed cyn iddo agor.

Dywedodd Cyfarwyddwr Corfforaethol yr Economi a'r Amgylchedd, Nigel Brinn: "Yn fuan iawn bydd gennym gyfleusterau newydd gwych yng nghanol y dref ac rydym yn gweithio ar gynlluniau i'w wella ymhellach pan fydd y drysau'n agor ymhen rhai wythnosau.  Rydym yn gofyn i drigolion fod yn amyneddgar am ychydig eto, ac rydym yn hyderus y bydd y Gaer yn werth aros amdano.

"Rydym yn trafod cyfleoedd cyffrous i greu partneriaeth â Choleg y Bannau, rhan o Grŵp Colegau NPTC i ehangu'r dewis o gyfleoedd i'r gymuned o'r adeilad.  Ein nod yw cynnig canolfan rhagorol ar gyfer hanes, y celfyddydau, diwylliant a dysgu i'r dref a'r cymunedau cyfagos.

"Trwy weithio gyda'r coleg, dyma gyfle i greu canolfan wych, llawn bwrlwm sy'n cyfuno dysgu, hanes, y celfyddydau, diwylliant, llyfrgell a gwasanaethau cymunedol - cyfleusterau hollol unigryw i Bowys.

"Nid ydym wedi dod i unrhyw benderfyniad terfynol hyd yma, ond cafwyd trafodaethau ffrwythlon ac rydym yn hyderus y byddan nhw'n llwyddiannus.  Bydd cabinet y cyngor yn trafod y cynlluniau i gydweithio dros yr wythnosau nesaf."

Dywedodd Mark Dacey, Pennaeth Coleg y Bannau a Phrif Weithredwr y Grŵp: "Dyma gyfle cyffrous i Goleg y Bannau ategu nod Cyngor Sir Powys i ddarparu cyfleusterau heb ai ail i'r gymuned.

"Trwy barhau i weithio'n agos â Chyngor Sir Powys, byddwn yn gallu cynnig llawer mwy i bobl Aberhonddu a'r fro trwy glymu rhai o'n cyfleoedd dysgu Oedolion a'r Gymuned â'r arddangosfeydd helaeth yn yr Amgueddfa.  Fe wnawn ailddiffinio ein rhaglenni Graddau Prifysgol i fanteisio ar yr adnoddau sydd yma a chynnig "graddau ar garreg y drws".

"Byddwn yn gallu cefnogi busnesau lleol yng nghanol y dref trwy ddod â phobl ifanc ac oedolion i'r ardal bob dydd gan roi hwb angenrheidiol i fasnach.  Bydd hyn yn cyfrannu'n fawr at nifer yr ymwelwyr yng nghanol y dref ac at ffyniant economaidd.

"Bydd yr adeilad hwn, ynghyd â gwaith adnewyddu sensitif i'r Amgueddfa a'r Llyfrgell yn creu lle perffaith i gyfuno dysgu, hanes a diwylliant.  Bydd y bartneriaeth rhwng Cyngor Sir Powys a'r Coleg yn arwain at ddefnyddio'r Gaer at y pwrpas bwriadol yng nghalon y gymuned."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu