SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Disgyblion yn dathlu wythnos 'Pyjamarama' 2019 gydag awdur plant

Image of primary school pupils listening to children's author Tracey Corderoy

18 Gorffennaf 2019

Image of primary school pupils listening to children's author Tracey CorderoyMae awdures enwog sy'n ysgrifennu llyfrau plant wedi swyno disgyblion ysgolion cynradd yn Aberhonddu a'r Drenewydd gyda hanesion Shifty McGifty a Slippery Sam - y cŵn-ladron.

Ymunodd plant oed derbyn yr awdures Tracey Corderoy i gael hwyl a chwaraeon gyda chymeriadau hoffus ei llyfrau fel rhan o Wythnos Pyjamarama 2019.

Cynhaliodd Gwasanaeth Llyfrgelloedd Cyngor Sir Powys ddigwyddiadau yn y llyfrgelloedd yn Aberhonddu a'r Drenewydd i ddathlu'r achlysur, pan ddaeth disgyblion o ysgolion y Priordy, Cradoc, Babanod Mount Street, Llanfaes, Maesyrhandir, y Santes Fair, Treowen a Ladywell Green ynghyd i wrando ar sgyrsiau am y cŵn-ladron.

Mae Pyjamarama yn rhan o'r fenter 'Dechrau Da' wreiddiol a redir gan Booktrust, sef elusen yn y DU sy'n annog hoffter o lyfrau, straeon a rhigymau mewn plant o oed mor ifanc ag sy'n bosibl.

Mae hyn yn cynnwys rhodd o lyfrau am ddim i bob plentyn yng Nghymru a Lloegr ar ddwy adeg benodol cyn iddynt ddechrau'r ysgol, yn ogystal â phecynnau am ddim i blant ag anghenion ychwanegol, awgrymiadau a chyfarwyddyd ar ddarllen gyda'i gilydd, adnoddu a gweithgareddau.

Mae llyfrgelloedd ym Mhowys wedi mwynhau cysylltiad hir â Booktrust ac wedi gweithio mewn partneriaeth ag ymwelwyr iechyd i gyflenwi rhaglen 'Dechrau Da' sef y cyntaf o'i bath trwy'r byd sy'n cyflwyno llyfrau yn rhoddion ar lefel genedlaethol.

"Roeddwn i mor falch gweld sut roedd y plant ifanc yn adweithio i'r gweithgaredd darllen a gwrando am fy nghymeriadau lliwgar yn y llyfrau," meddai'r awdures, Tracey Corderoy.

"Mae straeon yn helpu rhai bach i ddeall y byd. Ond maen nhw hefyd yn gwneud llawer mwy na hynny. Maen nhw'n llunio, yn herio ac mae hud wedi'i ysgeintio drostynt. Maent yn eu tywys y tu hwnt i'r lle a'r amser presennol i'r hyn na wydden nhw oedd yn bosibl."

Mae llyfrgelloedd yn lleoedd gwych i barhau'r rhodd yma - maent yn cynnwys amrywiaeth o lyfrau bwrdd a llyfrau lluniau ar gyfer gwahanol gyfnodau o'u taith darllen. Does neb yn rhy ifanc (nac yn rhy hen) i ymuno â gwasanaeth llyfrgelloedd Powys.

I gael rhagor o wybodaeth am Wasanaeth Llyfrgelloedd y cyngor, ewch i https://cy.powys.gov.uk/llyfrgelloedd

I gael rhagor o wybodaeth am Dechrau Da, ewch i https://www.booktrust.org.uk/cy-gb/what-we-do/programmes-and-campaigns/bookstart/families/bookstart-in-wales/

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu