Adolygiad Barnwrol

Image of Welshpool High Street

18 Gorffennaf 2019

Image of Welshpool High StreetCadarnhaodd Cyngor Sir Powys y bydd cynlluniau i uno Llyfrgell Y Trallwng ag Amgueddfa Powysland yn y dref yn bwrw 'mlaen ar ôl gwrthod cais am adolygiad barnwrol.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol dros yr Economi a'r Amgylchedd, Nigel Brinn y byddai cynlluniau i gyfuno'r llyfrgell ac Amgueddfa Powysland yn symud ymlaen nes ymlaen eleni yn dilyn penderfyniad gan Lys Gweinyddol Cymru i wrthod cais o'r newydd am ganiatâd i wneud cais am adolygiad barnwrol.

"Rydym yn falch bod y llys wedi derbyn bod y cyngor sir wedi gweithredu'n gywir wrth ymgynghori a dod i benderfyniad ar gynigion i uno'r llyfrgell a'r amgueddfa.   O ganlyniad i benderfyniad y llys, bydd y cyngor yn gallu cynnal adolygiad ehangach o le swyddfa ac adeiladau yn y dref", ychwanegodd.

"Mae uno'r ddau wasanaeth yn rhan bwysig o gynlluniau ehangach y cyngor i gyflwyno gwasanaethau yn Y Trallwng.  Bydd yn cadw'r llyfrgell yn y dref ond yn rhyddhau lle swyddfa ar gyfer staff fydd yn symud o Neuadd Maldwyn.

"Wrth gau Neuadd Maldwyn, a all ddigwydd erbyn y gwanwyn nesaf, bydd yn bosibl ystyried cynlluniau cyffrous i greu darpariaeth gofal ychwanegol yn y dref a gweld buddsoddiad sylweddol gan y cyngor a'i bartneriaid ClwydAlyn."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu