Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Cyhoeddi cystadleuwyr rownd terfynol prif wobrau busnes Powys

Image of last year's Powys Business Award winners

30 Gorffennaf 2019

Image of last year's Powys Business Award winnersMae busnesau o bob cwr o Bowys wedi'u cynrychioli ym mhrif wobrau busnes y sir.

Bu'r cystadlu'n frwd ac mae 28 o fusnesau wedi'u cynnwys ar y rhestr fer ar gyfer 12 o wahanol gategorïau yng Ngwobrau Busnes Powys eleni.

Bydd y cwmnïau buddugol yn cael eu dewis yn dilyn ymweliadau'r beirniaid dros fisoedd yr haf, a chyhoeddir enwau'r enillwyr mewn cinio arbennig i'w gynnal nos Wener 4 Hydref yn Dering Lines, Aberhonddu.

Mae cystadleuwyr y rownd derfynol fel a ganlyn:

Gwobr Entrepreneuriaeth a noddir gan Lywodraeth Cymru

 • BORD3R Limited, Llandysilio
 • Gloversure Ltd, Y Trallwng
 • Navmoor Limited, Llangors

Gwobr Sefydlu Busnes a noddir gan Myrick Training

 • Countryside Financial Services Ltd, Llanidloes
 • Natural Weigh Ltd, Crughywel
 • Navmoor Limited, Llangors

Gwobr Busnes Micro (Dan 10 o Weithwyr) a noddir gan y Cambrian News a'r Brecon & Radnor Express

 • Electric Classic Cars Limited, Y Drenewydd
 • Liberty Furnishings, Y Drenewydd
 • Tailored Imports Limited, Talgarth

Gwobr Twf a noddir gan Fanc Datblygu Cymru

 • A.C. Roof Trusses Ltd, Y Trallwng
 • CellPath Ltd, Y Drenewydd
 • Radnor Hills, Tref-y-clawdd

Gwobr Buddsoddi mewn Pobl a noddir gan PCI Pharma Services

 • Ysgol Uwchradd Caereinion, Llanfair Caereinion
 • EvaBuild Ltd, Y Drenewydd
 • Mitchell Meredith Ltd, Llandrindod

Gwobr Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cwsmer a noddir gan Nidec Control Techniques

 • Mitchell Meredith Ltd, Llandrindod
 • The Nags Head Inn, Garthmyl
 • Varleys Of Newtown Ltd

Gwobr Busnesau Bach (Dan 30 o Weithwyr) a noddir gan y County Times

 • A.C. Roof Trusses Ltd, Y Trallwng
 • The Milford Collection, Y Drenewydd
 • TS Henderson & Co Ltd, Y Gelli Gandryll

Gwobr Menter Gymdeithasol/Elusennol a noddir gan Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyf

 • Corn Exchange Crickhowell Ltd, Crughywel
 • Severn Rivers Trust, Y Trallwng
 • Tir Coed, Rhaeadr Gwy

Gwobr Masnach Ryngwladol a noddir gan Gyfreithwyr Lanyon Bowdler

 • CellPath Ltd
 • Winslow Adaptics Ltd

Gwobr Prentis Eithriadol a noddir gan Grwp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru

 • Joe Paul - Gloversure, Y Trallwng
 • Joleyon Harris - Morgan's Plumbing and Heating Ltd, Llanymynech
 • Daniel Gregory - Nidec, Y Drenewydd

Gwobr Technoleg ac Arloesedd a noddir gan Trax JH Ltd

 • Electric Classic Cars Limited, Y Drenewydd
 • EMDR Solutions Online Ltd, Bochrwyd
 • Winslow Adaptics Ltd, Aberhonddu

Gwobr Twf Busnes Bach a noddir gan Grŵp Colegau NPTC

 • Hughes Architects
 • OTM Groundscare Ltd
 • Welshpool and Llanfair Light Railway

Yn ogystal â'r gwobrau uchod, mae gan Banel y Beirniaid wobr y gallant ei dyfarnu yn ôl eu disgresiwn, sef Gwobr y Beirniaid. Dyfernir hon yn flynyddol i gydnabod cyflawniad neu unigolyn eithriadol sydd wedi dod i sylw'r beirniaid yn ystod eu hymweliadau, pan na all meini prawf caeth y gwobrau eraill gydnabod hynny.   Noddir y wobr hon eleni gan Siambr Fasnach Canolbarth Cymru.

Bydd gwobr Busnes y Flwyddyn, a noddir gan Gyngor Sir Powys, yn cael ei dyfarnu o blith enillwyr y gwahanol gategorïau.

Mae'r gwobrau'n dathlu rhagoriaeth mewn busnes yn y sir ac yn dod â chydnabyddiaeth yn eu sgil i'r cwmnïau yn y cymunedau busnes lleol a rhanbarthol.  Bydd yr enillwyr yn cael eu dateglu yn y noson Wobrwyo a fydd yn cael ei chynnal yn Dering Lines, Aberhonddu ar y 4ydd o Hydref.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu