SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyhoeddi cystadleuwyr rownd terfynol prif wobrau busnes Powys

Image of last year's Powys Business Award winners

30 Gorffennaf 2019

Image of last year's Powys Business Award winnersMae busnesau o bob cwr o Bowys wedi'u cynrychioli ym mhrif wobrau busnes y sir.

Bu'r cystadlu'n frwd ac mae 28 o fusnesau wedi'u cynnwys ar y rhestr fer ar gyfer 12 o wahanol gategorïau yng Ngwobrau Busnes Powys eleni.

Bydd y cwmnïau buddugol yn cael eu dewis yn dilyn ymweliadau'r beirniaid dros fisoedd yr haf, a chyhoeddir enwau'r enillwyr mewn cinio arbennig i'w gynnal nos Wener 4 Hydref yn Dering Lines, Aberhonddu.

Mae cystadleuwyr y rownd derfynol fel a ganlyn:

Gwobr Entrepreneuriaeth a noddir gan Lywodraeth Cymru

 • BORD3R Limited, Llandysilio
 • Gloversure Ltd, Y Trallwng
 • Navmoor Limited, Llangors

Gwobr Sefydlu Busnes a noddir gan Myrick Training

 • Countryside Financial Services Ltd, Llanidloes
 • Natural Weigh Ltd, Crughywel
 • Navmoor Limited, Llangors

Gwobr Busnes Micro (Dan 10 o Weithwyr) a noddir gan y Cambrian News a'r Brecon & Radnor Express

 • Electric Classic Cars Limited, Y Drenewydd
 • Liberty Furnishings, Y Drenewydd
 • Tailored Imports Limited, Talgarth

Gwobr Twf a noddir gan Fanc Datblygu Cymru

 • A.C. Roof Trusses Ltd, Y Trallwng
 • CellPath Ltd, Y Drenewydd
 • Radnor Hills, Tref-y-clawdd

Gwobr Buddsoddi mewn Pobl a noddir gan PCI Pharma Services

 • Ysgol Uwchradd Caereinion, Llanfair Caereinion
 • EvaBuild Ltd, Y Drenewydd
 • Mitchell Meredith Ltd, Llandrindod

Gwobr Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cwsmer a noddir gan Nidec Control Techniques

 • Mitchell Meredith Ltd, Llandrindod
 • The Nags Head Inn, Garthmyl
 • Varleys Of Newtown Ltd

Gwobr Busnesau Bach (Dan 30 o Weithwyr) a noddir gan y County Times

 • A.C. Roof Trusses Ltd, Y Trallwng
 • The Milford Collection, Y Drenewydd
 • TS Henderson & Co Ltd, Y Gelli Gandryll

Gwobr Menter Gymdeithasol/Elusennol a noddir gan Gymdeithas Tai Canolbarth Cymru Cyf

 • Corn Exchange Crickhowell Ltd, Crughywel
 • Severn Rivers Trust, Y Trallwng
 • Tir Coed, Rhaeadr Gwy

Gwobr Masnach Ryngwladol a noddir gan Gyfreithwyr Lanyon Bowdler

 • CellPath Ltd
 • Winslow Adaptics Ltd

Gwobr Prentis Eithriadol a noddir gan Grwp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru

 • Joe Paul - Gloversure, Y Trallwng
 • Joleyon Harris - Morgan's Plumbing and Heating Ltd, Llanymynech
 • Daniel Gregory - Nidec, Y Drenewydd

Gwobr Technoleg ac Arloesedd a noddir gan Trax JH Ltd

 • Electric Classic Cars Limited, Y Drenewydd
 • EMDR Solutions Online Ltd, Bochrwyd
 • Winslow Adaptics Ltd, Aberhonddu

Gwobr Twf Busnes Bach a noddir gan Grŵp Colegau NPTC

 • Hughes Architects
 • OTM Groundscare Ltd
 • Welshpool and Llanfair Light Railway

Yn ogystal â'r gwobrau uchod, mae gan Banel y Beirniaid wobr y gallant ei dyfarnu yn ôl eu disgresiwn, sef Gwobr y Beirniaid. Dyfernir hon yn flynyddol i gydnabod cyflawniad neu unigolyn eithriadol sydd wedi dod i sylw'r beirniaid yn ystod eu hymweliadau, pan na all meini prawf caeth y gwobrau eraill gydnabod hynny.   Noddir y wobr hon eleni gan Siambr Fasnach Canolbarth Cymru.

Bydd gwobr Busnes y Flwyddyn, a noddir gan Gyngor Sir Powys, yn cael ei dyfarnu o blith enillwyr y gwahanol gategorïau.

Mae'r gwobrau'n dathlu rhagoriaeth mewn busnes yn y sir ac yn dod â chydnabyddiaeth yn eu sgil i'r cwmnïau yn y cymunedau busnes lleol a rhanbarthol.  Bydd yr enillwyr yn cael eu dateglu yn y noson Wobrwyo a fydd yn cael ei chynnal yn Dering Lines, Aberhonddu ar y 4ydd o Hydref.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu