SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hyfforddiant Sylfaeni Gofal Iechyd Parhaus (GIP)

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y Cwrs

Bond Solon

Ar gyfer pob Gweithiwr Cymdeithasol o fewn Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Nod

Cyflwyno gwybodaeth ar Fframwaith 2014 ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus y GIG i'r holl staff sy'n defnyddio'r broses hon gyda chleifion o fewn eu gofal. Edrych ar bolisi Llywodraeth Cymru o ran cymhwyster ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus, a chyfrifoldebau sefydliadau'r GIG ac awdurdodau lleol.  Edrych ar y broses ar gyfer y GIG, gan gydweithio gyda phartneriaid o fewn awdurdodau lleol, i asesu anghenion iechyd, penderfynu ar gymhwyster ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus a chyflwyno gofal priodol. Bydd cyfranogwyr yn gallu darparu rhesymeg glir a thryloyw i gefnogi'r broses gwneud penderfyniadau.

 

Fe fyddwn yn edrych ar y Pecyn Cymorth i Gefnogi Penderfyniadau a symleiddio cwblhau'r broses.

Prif Amcanion Dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, bydd y cynrychiolydd yn gallu:

  • Cymhwyso'r dull Angen Iechyd Cynradd wrth benderfynu cymhwyster am Ofal Iechyd Parhaus
  • Cyflwyno'r dystiolaeth i gefnogi gwneud penderfyniadau a gwybod pa wybodaeth ategol sy'n ofynnol.
  • Gwybod sut i lenwi'r dogfennau.
  • Deall y broses Gofal Iechyd Parhaus a'r hyn mae'n ei olygu i'r unigolyn, teulu a'r Bwrdd Iechyd.
     
DyddiadLleoliaduAmseroedd
TBC  

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu