Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Tîm profiadol i arwain addysg ym Mhowys

classroom

30 Gorffennaf 2019

Image of a classroomBydd tîm bychan o swyddogion addysg hynod brofiadol yn arwain gwasanaethau addysg ym Mhowys tan benodi Prif Swyddog Addysg newydd.

Heddiw, (dydd Mawrth 30 Gorffennaf) cadarnhaodd Cabinet y Cyngor Sir y trefniadau a fydd mewn lle dros y misoedd nesaf.  Bydd Lynette Lovell yn cymryd rôl y Prif Swyddog Addysg gyda chefnogaeth Geraint Rees, ymarferydd addysg profiadol sydd wedi arwain gwaith gwella mewn ysgolion ac awdurdodau addysg led led Cymru dros nifer o flynyddoedd.

Bydd y trefniadau newydd dros dro'n cael eu rhoi ar waith pan fydd y Pennaeth Dysgu presennol, Dr Alec Clark yn gadael yr awdurdod ym mis Awst i gymryd swydd cyfarwyddwr gydag Ymddiriedolaeth addysg yn ne Lloegr.  Bydd y trefniadau newydd mewn lle tan benodi Prif Swyddog Addysg parhaol nes ymlaen eleni yn dilyn proses recriwtio sydd i ddechrau yn yr hydref.

Dywedodd y Prif Weithredwr, Dr Caroline Turner: "Gyda'r trefniadau hyn, bydd gennym strwythur reoli gadarn ar waith ar unwaith, gyda'r gallu a'r arbenigedd i fynd i'r afael â chanfyddiadau ac argymhellion yr arolwg diweddar gan Estyn.

"Rydym yn hyderus y bydd gan y tîm newydd y profiad a'r sgiliau angenrheidiol i fynd i'r afael â'r meysydd sydd angen eu datblygu.  Bydd y tîm yn arwain y Gwasanaeth Addysg ac yn helpu ysgolion i wella'r ddarpariaeth addysg ym Mhowys."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu