Hysbysiad: NEWYDD! Gweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!
Darllen mwy

Etholiad seneddol dros etholaeth sir brycheiniog a faesyfed - 1 Awst 2019

Datganiad o Ganlyniadau'r Pol

Yr wyf i, sydd a'm llofnod isod, sef Swyddog Canlyniadau yn etholiad Aelod dros Etholaeth SIR BRYCHEINIOG A FAESYFED a gynhaliwyd ar y 1 Awst 2019 drwy hyn yn hysbysu bod nifer y pleidleisiau a gofnodwyd i bob ymgeisydd yn y dywededig etholiad fel a ganlyn:

 

Nifer y pleidleisiau a gofnodwyd:

ENWAU'R YMGEISWYR

PLAID WLEIDYDDOL

Canlyniadau

Chris Davies

Welsh Conservative Party Candidate / Ymgeisydd Plaid Geidwadol Cymru

12,401

Tomos Glyndwr Davies

Welsh Labour / Llafur Cymru

1,680

Jane Dodds

Welsh Liberal Democrats /Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

13,826 - Etholwyd

Des Parkinson

Brexit Party

3,331

Liz Phillips

UKIP Make Brexit Happen

242

Lady Lily The Pink

The Official Monster Raving Loony Party

334

 

Yr oedd nifer y pleidleisiau a wrthodwyd fel a ganlyn:
(a)        heb farc swyddogol - 0 
(b)        pleidleisio i fwy o ymgeiswyr nag yr oedd hawl gan y pleidleisiwr - 14
(c)        ysgrifen neu farc y gellid o'i herwydd adnabod y pleidleisiwr - 1
(d)        heb farc neu yn gwbl ddirym oherwydd ansicrwydd - 58
                                                                                    Cyfanswm: 73

 

 

Jane Dodds ac yr wyf drwy hyn yn datgan bod y dywededig wedi ei iawn (h)ethol dros y ddywededig Etholaeth

 

Swyddog Canlyniadau

Dyddiedig 02/8/2019                                                                                                                     

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu