Profiad gwaith gyda'r Cyngor yn helpu merch o Bowys i gael prentisiaeth gyda'r BBC

Powys woman praised by council Cabinet Member

Awst 2, 2019

Powys woman praised by council Cabinet MemberMae merch ifanc o Bowys wedi canmol gwerth profiad gwaith gyda'r cyngor sir ar ôl ennill lle ar gynllun prentisiaeth rheoli gyda'r BBC.

Treuliodd Josie Duggan, cyn ddisgybl Ysgol Calon Cymru, amser gyda Thîm Cyfathrebu Cyngor Sir Powys yn ystod haf 2018.  Mae'n teimlo bod hyn wedi ei helpu i ymdopi â phrofion amrywiol y BBC i ennill lle ar y cwrs Prentisiaeth Rheoli Busnes.  Josie yw'r ifancaf o brentisiaid y BBC eleni.

Esboniodd Josie: "Mi ddes o hyd i'r cwrs ar-lein ar Hwb Gyrfaoedd y BBC.  Gwnes i ymgeisio ac yna ges i gyfweliad fideo gyda diwrnod asesu ar ôl hynny ym Mirmingham.

"Cefais brofiad gwaith gyda Thîm Cyfathrebu Cyngor Sir Powys.  Roedd y profiad yn wych - ges y cyfle i ddefnyddio gwahanol fathau o gyfarpar ffilm, cyfle i siarad â'r prif weithredwr a bues i'n gweithio mewn llawer o wahanol amgylchoedd."

Aeth ymlaen: "Roedd yn bendant wedi fy helpu i benderfynu mai'r cyfryngau yw'r maes yr wyf am ei ddilyn ac ar ôl siarad â llawer o wahanol bobl yn y tîm Cyfathrebu roedd wedi fy helpu i wneud y penderfyniad.  Byddwn yn ddweud wrth bawb sy'n chwilio am brofiad gwaith y flwyddyn nesaf i ystyried y cyngor sir - roedd pawb yn barod i helpu, yn gyfeillgar ac wedi rhoi llawer o gyngor gwych am opsiynau gyrfa."

Talodd deyrnged hefyd i'r cymorth a roddwyd iddi gan Ysgol Calon Cymru a sut yr oedd fod yn aelod o'r Ffermwyr Ifanc wedi helpu i ddatblygu ei sgiliau siarad cyhoeddus.

Y Cynghorydd James Evans yw Aelod Cabinet y cyngor sir gyda chyfrifoldeb am Gyfathrebu ac Adnoddau Dynol a llongyfarchodd Josie:  "Mae'n newyddion da iawn bod Josie wedi cael y brentisiaeth hon gyda'r BBC.   Mae'n dangos y dalent sydd gyda ni yma ym Mhowys a'u bod yn gallu mynd a gweithio i rai o'r corfforaethau newyddion mwyaf yn y byd.  Mae'n mynd i ennill cymaint o brofiad o gyfathrebu byd-eang a newyddion 24 awr."

"Cafodd Josie gyfle gwych i ennill profiad gyda'r tîm Cyfathrebu - ond nid dyna'r unig adran sy'n cynnig profiad gwaith, mae gennym gyfleoedd ar draws y cyngor, bu hynny'n Adnoddau Dynol, Gwasanaethau Cymdeithasol, Priffyrdd, Addysg a llawer mwy.  Rydym yn awyddus i hyrwyddo profiad gwaith oherwydd mae'n rhoi profiadau go iawn yn y byd gwaith i bobl ifanc yma yn y cyngor, sy'n bwysig iawn wrth iddynt fynd ymlaen i gael swyddi yn hwyrach yn eu bywydau. 

Bob blwyddyn, mae'r cyngor Sir yn cynnig lleoliadau profiad gwaith i tua 10 o bobl ifanc, o 15 oed ac yn hŷn.  Mae'r lleoliadau profiad gwaith ar gyfer yr haf hwn wedi'u trefnu ond os oes pobl ifanc yn chwilio am leoliadau ar gyfer 2020, cysylltwch â Marc James yn - workexperience@powys.gov.uk neu ymgeisiwch ar-lein yn uniongyrchol ar https://cy.powys.gov.uk/article/7018/Profiad-Gwaith

Bu Josie hefyd yn cymryd rhan yn y rhaglen Seren, menter sy'n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru i gefnogi disgyblion sy'n llwyddo'n academaidd.

 

Llun: Y Cynghorydd James Evans yn llongyfarch Josie Duggan ar ennill prentisiaeth gyda'r BBC.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu