Hwb i gyllid cynnal a chadw ysgolion

classroom

2 Awst 2019

classroomBydd nawdd ychwanegol gan Lywodraeth Cymru'n golygu bod modd gwneud gwaith gwella ar ysgolion yn gynt na'r disgwyl, yn ôl Cyngor Sir Powys.

Mae'r cyngor sir i dderbyn £1.7m yn ychwanegol o nawdd cyfalaf ynghyd â £600,000 o nawdd cyfalaf yr awdurdod i'w wario ar waith gwella sylweddol ar ysgolion yn y flwyddyn ariannol hon, sy'n golygu bod y cyngor yn gallu gweithio ar brosiectau'n gynt na'r disgwyl.

Gofynnir i'r Cabinet ychwanegu'r arian ychwanegol at gyllideb gwella ysgolion sy'n golygu y bydd bron i £4.8m yn cael ei wario ar ysgolion y sir dros y ddwy flynedd ariannol nesaf.

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar faterion Addysg a'r Iaith Gymraeg, y Cynghorydd Myfanwy Alexander:  "Uchelgais y cabinet yw nad oes yr un o'n dysgwyr ifanc yn cael eu haddysgu mewn adeiladau ysgol sy'n amhriodol neu'n wael.  Mae gennym raglen adeiladu i'r unfed ganrif ar hugain, sydd nid yn unig y mwyaf yng Nghymru ond trwy Brydain.

"Mae dal i fod angen rhaglen gynnal a chadw adeiladau ar y rhaglen adeiladu mwyaf, ac rydym yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am yr adnoddau ychwanegol i wneud y gwaith.  Mae rhestr o brosiectau ar y gweill, a bydd yr arian ychwanegol yn helpu i ariannu gwaith trwsio ar doi, systemau gwresogi a ffenestri mewn sawl ysgol gynradd ac uwchradd yn y sir."

Bydd y gwaith yn cael ei wneud ar sail blaenoriaeth gan ystyried nifer o feini prawf gan gynnwys cyflwr, digonolrwydd, addasrwydd, cynaliadwyedd, iechyd a diogelwch, achredu gwahaniaeth ar sail anabledd a deddfwriaeth iechyd yr amgylchedd.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu