Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Her Darllen yr Haf - ar gyfer darllenwyr rhwng deuddeng i ganmlwydd oed!

Image of librarian with a number of books

5 Awst 2019

Image of librarian with a number of booksMae llyfrgelloedd ar draws Powys wedi lansio Her Darllen yr Haf, cynllun sy'n annog pobl yn eu harddegau ac oedolion o ddeuddeng i ganmlwydd oed i ddarllen.

Mae'r her newydd yn annog oedolion a darllenwyr dros ddeuddeng oed i ddarllen hyd at dri llyfr newydd rhwng nawr a dydd Sadwrn, 14 Medi.

Mae'r llyfrau y mae'n rhaid eu darllen fel rhan o'r her hon yn dod mewn tri dosbarth - hen ffefryn; llyfr i'w ddarllen mewn diwrnod; a llyfr buoch chi am ei ddarllen ers peth amser.

Mae gwobrau ar gael i'r rheiny sy'n cwblhau'r her yn llwyddiannus gydag enwau'n cael eu rhoi mewn het. Gallai'r enillwyr lwcus ennill gwobrau sy'n cynnwys cinio dydd Sul am ddau yng Ngwesty'r Metropole yn Llandrindod, neu docyn rhodd gwerth £25.

Dywedodd Trish Thomas, Llyfrgellydd Datblygu Darllen y sir: "Daeth y syniad fel ymateb i alwadau rhieni, gwarcheidwaid a phlant dros deuddeng oed oedd am ddarllen llyfrau dros gyfnod y gwyliau. Roedd llawer o rieni am ddarllen ochr yn ochr â'u plant oedd wedi derbyn yr Her Darllen yr Haf blynyddol sydd wedi'i hanelu at blant ysgolion cynradd.

"Gan fod terfyn oedran ar yr her o bedair i un mlwydd ar ddeg, roedden ni am greu dosbarth ar wahân ar gyfer plant dros ddeuddeng mlwydd i barhau i ddarllen. Dyma ni wedyn yn cyfuno'r terfyn oedran o ddeuddeng i ganmlwydd oed a hŷn. 

"Gyda phlant o dan bedair blwydd yn cael eu her 'Cropian drwy Lyfr' - mae'n tanlinellu'r pwysigrwydd sydd gan lyfrgelloedd wrth annog darllen i bawb ym Mhowys ac i bob oed. Nid yn unig mae'n dda, ond mae'n beth llesol i chi ei wneud hefyd."

Am fwy o wybodaeth am Her Darllen yr Haf (o ddeuddeng i tua chan mlwydd oed) cysylltwch â'ch llyfrgell leol a chodi marc llyfr Her Darllen a bachu llyfr.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu