Galw am fwy o weithwyr gofal cartref sy'n ddynion

Three male homecare workers

Awst 8, 2019

Three male homecare workersMae angen mwy o ddynion i weithio fel gweithwyr gofal cartref ym Mhowys.  Dyna'r neges gan Gyngor Sir Powys wrth iddo geisio cynyddu nifer y gweithwyr gofal cartref sy'n gweithio yn y sector.

Prin iawn y bydd dynion sy'n chwilio am waith yn ystyried gyrfa o fewn gofal cartref.  Yn y DU, mae 84% o'r gweithlu gofal cartref yn fenywod.  Ond mae cleientiaid gofal cartref yn gallu gofyn am ddyn neu fenyw i edrych ar eu hôl ac yn aml iawn, mae'r galw am weithwyr gwrywaidd yn fwy na'r nifer sydd ar gael.

Mae gweithwyr gofal cartref yn gwneud gwaith hanfodol wrth helpu pobl i fyw yn eu cartrefi eu hunain - athroniaeth sydd wrth galon Strategaeth Iechyd a Gofal y sir.  Ond gyda'r galw cynyddol am wasanaethau sy'n deillio o boblogaeth sy'n heneiddio, mae hyn yn rhoi pwysau ar allu sicrhau gwasanaeth cynaliadwy.

Mae Robert Morgan yn Arweinydd Tîm gyda Spectrum, asiantaeth gofal sy'n gweithio yn ne Powys.  Bu'n gweithio fel gofalwr di-dâl i'w ferch a'i fab ac yna i'w wraig cyn ymuno â'r sector a dod yn weithiwr gofal cartref proffesiynol.

Esboniodd: "O eni un o'm merched a gafodd ddiagnosis o cerebral palsy, fe ddechreuais ofalu am y teulu.  Mae fy mab yn dioddef o Multiple Scleroris, felly rwy'n gofal amdano ef hefyd.  Fe wnes hefyd ofalu am fy ngwraig a fu farw yn 2015.

"Des i Spectrum am gyfweliad yn 2016 ar ôl colli fy ngwraig gan feddwl y byddem yn gallu gofalu am eraill fel gofalwr ffurfiol.  Ges i swydd gweithiwr gofal cartref a gyda hyfforddiant a chefnogaeth, fe wnes ddatblygu fy sgiliau a chael fy nyrchafu'n Arweinydd Tîm.  Rwy wrth fy modd yn gweithio yn y maes gofal gan wybod mod i'n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl, " ychwanegodd Mr Morgan.

Mae nifer o asiantaethau gofal yn cynnig gwaith yn y sector ym Mhowys ac mae gan y cyngor sir hefyd dîm o weithwyr gofal cartref.

Y Cynghorydd Stephen Hayes yw'r Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Ofal Cymdeithasol i Oedolion, ac mae wedi talu teyrnged i'r gweithlu.  "Rwy wedi gweld dro ar ôl tro y gwahaniaeth mae gweithwyr gofal cartref yn ei wneud i fywydau pobl, a'u galluogi i fyw yn eu cartrefi eu hunain yn eu cymunedau eu hunain.

"Fodd  bynnag, mae angen mwy o weithwyr gwrywaidd ar y sector - nid dim ond i weithio i ni ond hefyd i'r asiantaethau allanol er mwyn gallu parhau i ateb y galw cynyddol am ofal cartref.  Er hynny, er ein bod am gynyddu nifer y dynion o fewn y gweithlu, rydym hefyd yn chwilio am fwy o fenywod i weithio o fewn y sector ym Mhowys," ychwanegodd y Cynghorydd Hayes.

Mae manylion y swyddi gwag gyda Chyngor Sir Powys i'w gweld yn https://recruitment.powys.gov.uk/

Cewch fanylion yr asiantaethau gofal sy'n gweithio ym Mhowys yn

https://cy.powys.gov.uk/article/7723/Gweithio-fel-Gweithiwr-Gofal-Cartref

 

Yn y llun:  Robert Morgan (ar y chwith) gyda'i chyd-weithwyr gofal cartref Tim Johnson (Cydlynydd Gofal) a Ryan Edwards (Cynorthwyydd Gofal Iechyd)

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu