Dirwy i breswylydd o Aberhonddu am dipio'n anghyfreithlon

Image of CCTV still of person fly-tipping

9 Awst 2019

Image of CCTV still of person fly-tippingMae gadael sbwriel y tu allan i ganolfan ailgylchu gwastraff o'r carchar wedi costio £200 i breswylydd o Aberhonddu, yn dilyn Cyngor Sir Powys.

Cyflwynodd Tîm Ymwybyddiaeth Gwastraff a Chamau Gorfodi'r cyngor y ddirwy wedi i'r unigolyn gael ei ddal ar deledu cylch cyfyng yn tipio dau fag o sbwriel yn anghyfreithlon mewn maes parcio ger y ganolfan ailgylchu o'r cartref yn Aberhonddu ar Stad Ddiwydiannol Ffrwdgrech ddydd Iau, Mehefin 27.

Llwyddodd y swyddogion gorfodi i'w olrhain trwy blât cofrestru ei gerbyd gan ddefnyddio cronfa ddata'r DVLA. Yn dilyn ymchwiliad, cafodd y preswylydd ddirwy o £400 am adael gwastraff rheoledig ar dir a oedd yn groes i Adran 33 Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990.

Derbyniodd y preswylydd y ddirwy, ac fe dalodd £200 fel dewis ad-dalu cynnar oherwydd ei fod wedi talu o fewn 10 diwrnod.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cyngor â chyfrifoldeb am Briffyrdd, Ailgylchu ac Asedau: "Ry'n ni am wneud Powys yn lle croesawgar i'n preswylwyr a'n hymwelwyr, ac mae hyn yn dechrau trwy gynnig amgylchedd glân.

"Mae'r rhan fwyaf o'r cyhoedd a busnesau eisoes yn ailgylchu ac yn gwaredu eu gwastraff yn y modd cywir. Fodd bynnag, mae yna rai o hyd sy'n difetha'n cymunedau trwy eu gweithredoedd hunanol pan fyddant yn tipio'u sbwriel yn anghyfreithlon.

"Mae angen i ni atgyfnerthu'r neges for tipio'n anghyfreithlon yn drosedd sy'n niweidio'r amgylchedd ac yn costio arian i'r trethdalwyr pan fydd angen glanhau ar ei ôl. Byddwn yn. Byddwn yn gwahardd y rheiny sy'n dod i waredu'u gwastraff yn anghyfreithlon drwy gynyddu'n camau gorfodi.

"Gobeithio y bydd hyn yn rhybudd sy'n dangos y byddwn yn ymchwilio i'r ymddygiad gwrthgymdeithasol yma ac yn cymryd y camau gorfodi priodol."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu