SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Disgyblion yn casglu dros dair tunnel o fatris mewn her ailgylchu

Image of pupils with vouchers after winning recycling competition

9 Awst 2019

Image of pupils with vouchers after winning recycling competitionCasglodd ysgolion o bob rhan o Bowys dros 3.3 tunnell o fatris wrth gystadlu mewn her ailgylchu.

Trefnwyd y gystadleuaeth ailgylchu batris gan Gyngor Sir Powys, a bu dros12,000 o ddisgyblion ysgol yn cymryd rhan yn ystod y flwyddyn ysgol yma.

Anogodd y gystadleuaeth y bobl ifanc i gasglu batris i'w hailgylchu o'r ysgolion a'r cartref. Casglodd y disgyblion 3.32 tunnell anhygoel o fatris domestig rhwng Medi 2018 ac Ebrill 2019.

Enillwyr y gystadleuaeth eleni oedd Ysgol Dolafon yn Llanwrtyd Wells wedi iddynt gasglu 3.49kg o fatris fesul disgybl. Byddant bellach yn derbyn gwerth £250 o docynnau Amazon.

Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanbedr ger Crughywel ddaeth yn ail, a byddant yn derbyn gwerth £150 o docynnau Amazon ar ôl casglu 3.35kg o fatris fesul disgybl. Bydd Ysgol Gynradd Gymunedol Dyffryn Maesyfed yn derbyn gwerth £100 o docynnau amazon am orffen yn drydydd ar ôl casglu 2.15kg o fatris fesul disgybl.

Y ERP UK sydd wedi noddi'r gystadleuaeth a rhoi'r tocynnau Amazon. ERP UK hefyd ddarparodd y blychau i gasglu'r batris, a threfnu i ailgylchu'r batris.

Canmolodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet â chyfrifoldeb am Wastraff ac Ailgylchu, yr holl ysgolion a gymerodd ran yn yr her.

"Mae ailgylchu batris yn dda i'r amgylchedd gan fod hyn yn arbed adnoddau ac ynni trwy leihau'r angen am ddeunyddiau crai newydd," meddai'r Cyng Davies.

"Ry'n ni wedi amcangyfrif bod dros 132,000 o fatris unigol wedi'u cadw rhag mynd i safleoedd tirlenwi, diolch i'r gystadleuaeth.

"Mae'n wych gweld plant Powys yn dangos y fath frwdfrydedd ac ymrwymiad i ailgylchu a'r amgylchedd lleol, yn enwedig trwy gasglu cymaint o fatris gartref ac yn yr ysgol ac atal y deunyddiau hyn rhag cael eu taflu i safleoedd tirlenwi.

"Diolch i bawb a gymerodd ran yn y gystadleuaeth arbennig yma, a da iawn chi, ddisgyblion Ysgol Dolafon am ennill y gystadleuaeth.

"Mae hon yn flwyddyn darged ar gyfer targed ailgylchu Llywodraeth Cymru, felly mae angen ailgylchu cymaint ag y gallwn. Mae'n wych bod y genhedlaeth nesaf yn cymryd y neges am ailgylchu o ddifrif trwy gymryd rhan mewn heriau fel hyn."

Dywedodd John Redmayne, Rheolwr Gyfarwyddwr ERP UK: "Rydym yn falch fod ein partneriaeth â'r cyngor wedi dod â chanlyniadau mor wych yn ei sgîl, nid yn unig o ran y tunelli o bwysau, ond hefyd o ran gwell addysg am ailgylchu batris - mae pobl ifanc yn gyfarwydd â'r hyn sydd angen ei wybod i chwarae rôl yn y dasg o ddiogelu eu hamgylchedd."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu