HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Arolwg Tenantiaid

Image of council housing

13 Awst 2019

Image of council housingMae arolwg wedi dangos bod tenantiaid tai cyngor Powys yn fodlon â lefel cyffredinol gwasanaethau ond mae'r cyngor sir wedi addo gwneud hyd yn oed yn well yn y dyfodol.

Bydd canlyniadau arolwg boddhad tenantiaid annibynnol, sy'n cael ei gynnal bob dwy flynedd, yn cael eu cyflwyno i Bwyllgor Craffu yr Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu'r cyngor ac yna'n cael ei ystyried gan y Cabinet yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Cynhaliwyd yr arolwg gan Beaufort Research, Caerdydd ym mis Ebrill ac roedd yn cynnwys dros 700 o gyfweliadau gyda thenantiaid.  Fe'i dilynwyd gan arolwg ffôn mewnol o 128 o denantiaid fel rhan o ymarfer galw yn ôl.

Dangosodd yr arolwg: 

  • 65% o foddhad cyffredinol
  • 77% yn fodlon gydag ansawdd eu cartrefi
  • 84% yn fodlon gyda'u cymdogaeth fel lle i fyw ynddi
  • 71% yn teimlo bod eu rhent yn rhoi gwerth am arian
  • 65% yn teimlo bod y taliadau gwasanaeth yn rhoi gwerth am arian
  • 54% yn fodlon gydag atgyweiriadau a gwaith cynnal a chadw

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar faterion Tai a Gwasanaethau Cymunedol, y Cynghorydd James Evans; "Er bod lefel gyffredinol y boddhad yn dda, yn enwedig o ran ansawdd cartrefi, y gymdogaeth a gwerth am arian, rydym yn teimlo y gallwn wneud hyd yn oed yn well.

"Amlygodd y gwaith galw yn ôl meysydd lle gallwn wella ac rydym eisoes wedi dechrau rhoi prosesau newydd yn eu lle a fydd yn atgyfnerthu'r meysydd a oedd wedi cael eu hamlygu fel meysydd oedd angen eu gwella.  Byddwn hefyd yn datblygu cynllun gweithredu llawn i wella boddhad tenantiaid yn y dyfodol.

"Hoffwn ddiolch i denantiaid am gymryd yr amser i fod yn rhan o'r arolwg; dim ond trwy wrando ar eu barn y gallwn ni wella ein gwasanaethau," ychwanegodd.

Bydd canlyniadau'r arolwg yn cael eu hystyried gan Bwyllgor Craffu yr Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ar yr 20fed o Awst.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu