SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Arolwg Tenantiaid

Image of council housing

13 Awst 2019

Image of council housingMae arolwg wedi dangos bod tenantiaid tai cyngor Powys yn fodlon â lefel cyffredinol gwasanaethau ond mae'r cyngor sir wedi addo gwneud hyd yn oed yn well yn y dyfodol.

Bydd canlyniadau arolwg boddhad tenantiaid annibynnol, sy'n cael ei gynnal bob dwy flynedd, yn cael eu cyflwyno i Bwyllgor Craffu yr Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu'r cyngor ac yna'n cael ei ystyried gan y Cabinet yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Cynhaliwyd yr arolwg gan Beaufort Research, Caerdydd ym mis Ebrill ac roedd yn cynnwys dros 700 o gyfweliadau gyda thenantiaid.  Fe'i dilynwyd gan arolwg ffôn mewnol o 128 o denantiaid fel rhan o ymarfer galw yn ôl.

Dangosodd yr arolwg: 

  • 65% o foddhad cyffredinol
  • 77% yn fodlon gydag ansawdd eu cartrefi
  • 84% yn fodlon gyda'u cymdogaeth fel lle i fyw ynddi
  • 71% yn teimlo bod eu rhent yn rhoi gwerth am arian
  • 65% yn teimlo bod y taliadau gwasanaeth yn rhoi gwerth am arian
  • 54% yn fodlon gydag atgyweiriadau a gwaith cynnal a chadw

Dywedodd yr Aelod Cabinet ar faterion Tai a Gwasanaethau Cymunedol, y Cynghorydd James Evans; "Er bod lefel gyffredinol y boddhad yn dda, yn enwedig o ran ansawdd cartrefi, y gymdogaeth a gwerth am arian, rydym yn teimlo y gallwn wneud hyd yn oed yn well.

"Amlygodd y gwaith galw yn ôl meysydd lle gallwn wella ac rydym eisoes wedi dechrau rhoi prosesau newydd yn eu lle a fydd yn atgyfnerthu'r meysydd a oedd wedi cael eu hamlygu fel meysydd oedd angen eu gwella.  Byddwn hefyd yn datblygu cynllun gweithredu llawn i wella boddhad tenantiaid yn y dyfodol.

"Hoffwn ddiolch i denantiaid am gymryd yr amser i fod yn rhan o'r arolwg; dim ond trwy wrando ar eu barn y gallwn ni wella ein gwasanaethau," ychwanegodd.

Bydd canlyniadau'r arolwg yn cael eu hystyried gan Bwyllgor Craffu yr Economi, Trigolion, Cymunedau a Llywodraethu ar yr 20fed o Awst.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu