SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Dysgwyr Powys yn llwyddo i wella canlyniadau graddau uwch

classroom

15 Awst 2019

classroomMae'r cyngor sir wedi cadarnhau y llwyddodd bron i 24 y cant o ddisgyblion Powys i gael canlyniadau yn y graddau uchaf yn yr arholiadau Safon Uwch eleni.

Cafodd 23.9% o ddysgwyr Powys y graddau uchaf A*- A, sef cynnydd o 3.8% ar 2018 (20.1%), gyda mwy na 7% o'r canlyniadau yn graddau A* a 16.5% yn raddau A.

Llwyddodd dros hanner o ddysgwyr y sir i gael graddau A*-B (50.5%), i fynu o 48.2% yn 2018 gyda 75% o ddysgwyr wedi llwyddo i gael graddau A*-C.

Llwyddodd bron pawb a safodd arholiadau CBAC Safon Uwch ym Mhowys i gael graddau A*-E (96.7%) ac mae'r gyfradd llwyddo gyffredinol yn debyg i'r gyfradd ar gyfer Cymru (97.6%).  Mae canlyniadau Powys ar gyfer y byrddau arholi eraill heb ddod a gallai'r rheiny efffeithio ar y cymhariaethau hyn.

Mae nifer yr arholiadau CBAC Safon Uwch a safwyd yn ysgolion Powys wedi cynyddu o 1,045 yn 2018 i 1,054 yn 2019.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod y Cabinet ar faterion Dysgu a'r Iaith Gymraeg: "Mae'r canlyniadau cryf yma yn dangos bod ysgolion Powys yn cyflawni ar gyfer ein dysgwyr.  Mae partneriaethau rhwng ysgolion a theuluoedd yn caniatau i'n pobl ifanc i gael y canlyniadau sydd eu hangen arnynt i gyflawni eu huchelgeisiau."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu