SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Taflu gwastraff masnachol yn costio'n ddrud

Image of fly-tipping on Llangattock Hillside

19 Awst 2019

Image of fly-tipping on Llangattock HillsideMae masnachwyr yn cael eu rhybuddio i waredu unrhyw wastraff masnachol yn briodol wedi i fusnes gwyliau orfod talu ffi cosb benodedig o £300 am daflu sbwriel ger coetir.

Aeth swyddogion gorfodi Cyngor Sir Powys i ochr y bryn yn Llangatwg ar ôl clywed bod bagiau sbwriel a phlastig wedi'u tipio'n anghyfreithlon mewn cilfan.

Aeth y swyddogion ati i glirio ac archwilio'r gwastraff, a daethant o hyd i docynnau hedfan rhyngwladol a chyfarwyddiadau ar sut i gyrraedd bwthyn gwyliau gerllaw.

Wrth iddyn nhw wirio'r sefyllfa, gwelsant fod y busnes gwyliau'n cael ei redeg heb y gwasanaethau gwastraff ailgylchu masnachol oedd yn gyfreithiol ofynnol, a chawsant hysbysiad cost benodedig o £300. Roedd y gosb dan sylw am fethu â chydymffurfio ag Adran 34 Deddf Diogelu'r Amgylchedd ac am ddiffyg trwydded trosglwyddo gwastraff ar gyfer eu gwastraff masnachol.

Mae hysbysiadau cosb benodedig yn gweithredu fel 'setliad y tu allan i'r llys' i gyflenwi atebolrwydd y busnes am y drosedd mewn modd effeithlon a phrydlon.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet dros Reoli Gwastraff: "Mae twristiaeth yn hanfodol i'n gwlad, ond mae'n rhaid i bob busnes sicrhau bod gwastraff masnachol yn cael ei waredu'n broffesiynol gan ddefnyddio cludwr gwastraff cofrestredig.

"Rydym yn annog  pob darparwr llety gwyliau i sicrhau bod ganddo gyfleusterau ailgylchu digonol ar waith i ymwelwyr, a bod unrhyw wastraff masnachol dros ben yn cael ei drin yn broffesiynol gan gludwr gwastraff cofrestredig.

"Mae taflu sbwriel yng nghefn gwlad nid yn unig yn anghyfrifol, yn enwedig yn y Parc Cenedlaethol, ond mae hefyd yn gostus i'w symud oddi yno, ac mae'n gwneud cefn gwlad yn hyll i drigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd."

I gael cyngor ar wasanaethau gwastraff masnachol, cysylltwch â trade.waste@powys.gov.uk

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu