Hen Fwyd Madreddog wedi Llwydo yn arwain at ddirwy i Reolwr Busnes Bwyd

Powys logo

20 Awst 2019

Powys logoBu'n rhaid i fusnes yn ne Powys dalu costau o fwy na £3000 ar ôl cyfaddef ei fod yn gyfrifol am ddwy drosedd dan ddeddfwriaeth hylendid bwyd yn Llys Ynadon Llandrindod.

Daeth y cyhuddiadau wedi i hen fwyd madreddog wedi llwydo gael ei ddarganfod yn y Pwllgloyw Arms, Pwllgloyw, Aberhonddu yn ystod tri archwiliad bwyd o'r bron. 

Plediodd Rheolwr y Busnes Bwyd, Ms Jenny-Lee Williams, yn euog i ddwy drosedd dan ddeddfwriaeth diogelwch bwyd, rhoi bwyd ar y farchnad a oedd yn anffit i'w fwyta gan bobl; a pheidio â rhedeg a chynnal System Rheoli Diogelwch Bwyd (FSMS) wedi'i dogfennu.

Cafodd ddirwy o £665 am bob trosedd, a gordal o £66 chostau llawn i'r cyngor sir, gyda chyfanswm o £3337.58 o gostau.

Dangoswyd tystiolaeth ffotograffau i'r Ynadon, a chlywsant gan gyfreithiwr y cyngor, Mr Rob Brown, am y bwyd oedd yn hen, yn fadreddog ac wedi llwydo a ddarganfuwyd gan Swyddog Iechyd yr Amgylchedd yn y Dafarn yn ystod tri archwiliad o'r bron. 

Eglurodd cynrychiolydd cyfreithiol y diffynnydd, y Cyng Van-Rees i'r Llys fod amgylchiadau lliniarol yn achos  Ms Williams ac nad oedd hi'n derbyn incwm o'r eiddo ar hyn o bryd.

Dywedodd Cadeirydd y fainc, "Mae'r troseddau hyn yn ddifrifol iawn" ac aeth ymlaen i esbonio bod yr ynadon wedi amcangyfrif bod incwm y diffynnydd oddeutu £400 yr wythnos, roedd pob trosedd yn un Band D, ac roeddent wedi ystyried ei phle cynnar.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu