SYLWCH: Taliadau hunan-ynysu bellach ar agor.
Darllen mwy

Ymateb da i'r holiadur ar Anghenion Dysgu Ychwanegol

Image of school children in class

23 Awst 2019

Image of school children in classFe wnaeth dros 250 o rieni/gwarcheidwaid plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol ymateb i holiadur diweddar gan Gyngor Sir Powys yn rhoi barn ar y gwasanaethau sy'n cael eu cynnig i'w plant a phobl ifanc.

Erbyn hyn, mae swyddogion y cyngor yn ystyried yr adroddiad cyn llunio adroddiad i gynghorwyr yn yr Hydref.

Y Cynghorydd Myfanwy Alexander yw'r Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am ysgolion a chroesawodd sylwadau pobl:

"Rydym yn awyddus i helpu ein dysgwyr sydd ag ADY i wireddu eu potensial ac rydym yn gwybod fod partneriaeth â theuluoedd yn holl bwysig.  Rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi cymryd yr amser i gyfrannu at yr arolwg ac am ddiolch yn fawr iddynt am ein helpu ni i lunio dyfodol ein gwasanaethau."

Bydd cynghorwyr a swyddogion addysg yn defnyddio'r wybodaeth wrth adolygu gwasanaeth ADY y sir i wella gwasanaethau i blant a phobl ifanc gydag Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu