Ymateb da i'r holiadur ar Anghenion Dysgu Ychwanegol

Image of school children in class

23 Awst 2019

Image of school children in classFe wnaeth dros 250 o rieni/gwarcheidwaid plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol ymateb i holiadur diweddar gan Gyngor Sir Powys yn rhoi barn ar y gwasanaethau sy'n cael eu cynnig i'w plant a phobl ifanc.

Erbyn hyn, mae swyddogion y cyngor yn ystyried yr adroddiad cyn llunio adroddiad i gynghorwyr yn yr Hydref.

Y Cynghorydd Myfanwy Alexander yw'r Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am ysgolion a chroesawodd sylwadau pobl:

"Rydym yn awyddus i helpu ein dysgwyr sydd ag ADY i wireddu eu potensial ac rydym yn gwybod fod partneriaeth â theuluoedd yn holl bwysig.  Rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi cymryd yr amser i gyfrannu at yr arolwg ac am ddiolch yn fawr iddynt am ein helpu ni i lunio dyfodol ein gwasanaethau."

Bydd cynghorwyr a swyddogion addysg yn defnyddio'r wybodaeth wrth adolygu gwasanaeth ADY y sir i wella gwasanaethau i blant a phobl ifanc gydag Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu