SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Diwrnod gyrfa ym maes gofal cymdeithasol yn Llandrindod

Image of carer with client

Medi 2, 2019

Image of carer with client

Mae Cyngor Sir Powys yn gwahodd unrhyw un sydd â diddordeb mewn gyrfa ym maes gofal cymdeithasol i alw yn Neuadd y Sir wythnos nesaf fel rhan o Wythnos Gofalwn Cymru.

Bydd hwn yn cael ei gynnal yng nghyntedd Neuadd y Sir, Llandrindod ddydd Mercher 11 Medi a bydd yn gyfle i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gweithio ym maes gofal cymdeithasol i gael sgwrs anffurfiol am y posibilrwydd o gael gyrfa yn y sector.  Gallwch alw unrhyw bryd rhwng 2 pm a 6 pm.

Y Cynghorydd Rachel Powell yw'r Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Bobl Ifanc.  Dywedodd: "Mae gweithio yn y sector gofal cymdeithasol yn waith arbenigol ac yn rhoi boddhad mawr.  Mae'n waith gwerthfawr iawn sy'n cynnig cymorth a chefnogaeth gynnar i blant a theuluoedd, ac ymlaen i helpu a diogelu ein hoedolion sy'n agored i niwed a phobl hŷn.  Os ydych chi'n ystyried gyrfa ym maes gofal cymdeithasol ac am wybod mwy, mae croeso mawr i chi alw heibio a chael sgwrs."

Yn atseinio hyn mae'r Cynghorydd Stephen Hayes, sef Aelod Cabinet y Cyngor sy'n gyfrifol am Ofal Cymdeithasol i Oedolion: "Yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, rydym ni'n cynnig tua 11,000 awr o ofal cartref i drigolion Powys bob wythnos ynghyd ag amryw o wasanaethau eraill i helpu pobl i fyw'n annibynnol."

"Rydym yn gwybod fod cyfartaledd oedran ein trigolion ni'n codi sy'n newyddion da i'r bobl hynny, ond yn rhoi pwysau ar wasanaethau.  Oherwydd hynny, fe fyddwn ni angen mwy o bobl i wneud y gwaith gwerthfawr hwn - yn ddynion a menywod."

Mae'r cyngor hefyd yn aml yn recriwtio gweithwyr cymdeithasol ar bob lefel - p'un ai ar lefel uwch neu newydd gymhwyso.

I wybod mwy am weithio ym maes gofal cymdeithasol yn y sir, ewch i: https://cy.powys.gov.uk/article/4773/Gweithio-mewn-Gofal-Cymdeithasol-ym-Mhowys neu anfonwch e-bost at vacancies@powys.gov.uk

Bydd ymgyrch recriwtio cenedlaethol, Gofalwn Cymru yn amlygu'r nifer fawr o swyddi sydd ar gael i bobl ifanc mewn gofal cymdeithasol, y blynyddoedd cynnar a gofal plant am wythnos yn dechrau ar 9 Medi o'r enw Wythnos Gofalwn Cymru. Mi fydd yr ymgyrch yn rhannu straeon gan bobl ifanc ar draws Cymru fydd yn datgelu sut beth ydy gweithio mewn rolau gwahanol yn y sector. I fod yn rhan o'r wythnos ar gyfryngau cymdeithasol, dilynwch #WythnosGofalwn.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu