Asesu anghenion cymorth i ofalwyr - Asesiadau Gofalwyr

Oherwydd pwysau ariannol, mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na allwn ddarparu te a choffi yn y digwyddiadau hyfforddi yn ystod 2019-20, rydym yn eich cynghori i fynd â diodydd a phecyn bwyd gyda chi i ddigwyddiadau.

 

Darparwr y cwrs

Credu

Nodau ac amcanion

Sut y gellir cynnal asesiadau mewn modd sy'n hyrwyddo lles gofalwyr a'u galluogi i helpu'r rhai dan eu gofal?

Mae'r hyfforddiant hwn yn ymdrin ag asesu anghenion gofalwyr.  Erbyn diwedd yr hyfforddiant byddwch:

  • yn deall y cyd-destun i ofalwyr a'r goblygiadau o ran cymorth i ofalwyr
  • yn trafod y rhwystrau o ran adnabod gofalwyr
  • yn glir am hawliau gofalwyr i gael asesiad
  • yn adlewyrchu ar bwysigrwydd defnyddio dulliau cyfathrebu cydweithredol wrth weithio â gofalwyr
  • yn ymwybodol o'r hyn sydd angen ei gofnodi
  • yn deall canlyniadau a sut i adolygu cynnydd.

Mae asesiadau'n arf bwerus, nid yn unig i wella bywydau gofalwyr a theuluoedd ond gall hefyd ddylanwadu ar newid ehangach.

DyddiadLleoliadauAmseroedd
TBC  

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Expression of Interest Form for Training Courses

 

Cyswllt

  • Ebost: pwbotu@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 827330 / 01597 827333
  • Cyfeiriad: Tim Datblygu'r Gweithlu, Y Gwalia, Ffordd Ieithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu