Yr Arweinydd yn ymateb i sylwadau 'di-fudd'

Image of Cllr Rosemarie Harris

4 Medi 2019

Image of Cllr Rosemarie HarrisMae Arweinydd Cyngor Sir Powys wedi datgan fod sylwadau gan y Grŵp Gwyrdd - Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Powys am gyllid yr UE yn "ddi-fudd a diangen".

Mae'r Cynghorydd Rosemarie Harris wedi taro nôl yn erbyn sylwadau a wnaed gan y Cynghorydd James Gibson-Watt a awgrymodd fod pryderon arweinwyr cynghorau sir gwledig Cymru ar golli ffrydiau ariannu'r UE yn "rhy ychydig ac yn llawer rhy hwyr" gan gwestiynu beth maen nhw wedi bod yn ei wneud dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

"Nid yn unig y mae sylwadau'r Cynghorydd James Gibson-Watt yn ddi-fudd iawn, ond nid ydynt yn adlewyrchu beth sydd wedi digwydd dros y ddwy flynedd ddiwethaf", dywedodd y Cynghorydd Harris, sydd hefyd yn Gyd-gadeirydd ar Fforwm Gwledig Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

"Fel Cyd-gadeirydd ochr yn ochr ag Arweinydd Cyngor Sir Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, rydym wedi dechrau ac arwain trafodaethau ar ran awdurdodau gwledig Cymru.

Mae colli cyllid wedi bod yn bwnc cyson ac allweddol yn nhrafodaethau'r fforwm ac fe'i defnyddiwyd i gydlynu pryderon pawb dros drefniadau'r dyfodol.

"Roedd dyfodol cyllid gwledig yn bwnc trafod mewn cyfarfod rhwng y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Cyfarwyddwr WLGA, Tim Peppin, a minnau â'r Gweinidog dros Faterion Gwledig, Lesley Griffiths AC.  Galwyd y cyfarfod hwn ar fy nghais i, ac roedd yn gyfle i ni ddatgan ein pryderon am ddyfodol cyllid cynaliadwy i ffermwyr ar draws Cymru.

"Mae'n siom nodi'r feirniadaeth bersonol ddiangen ataf i ac arweinwyr eraill cynghorau gwledig ar adeg dyngedfennol yn y ddadl genedlaethol ar faterion mor bwysig.

"Mae holl arweinwyr cynghorau gwledig Cymru wedi cymryd y trafodaethau hyn o ddifrif ac wedi gweithio'n galed i godi ymwybyddiaeth am berygl colli'r cyllid hwn i'n cymunedau gwledig ni.  Mae sylwadau'r Cynghorydd Gibson-Watt yn tanseilio'r gwaith hwn a hefyd yn cwestiynu egwyddorion arweinwyr cynghorau gwledig Cymru."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu