1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Newid eich cyfeiriad neu'n cerbyd

Newid cyfeiriad

Os ydych wedi symud tŷ ym Mhowys, rhowch wybod i ni cyn gynted â phosibl. Mae'n rhwydd gwneud hynny - cysylltwch â'r tîm Contractau Gwastraff ar 01597 826000 neu drwy anfon e-bost at waste.contracts@powys.gov.uk <mailto:waste.contracts@powys.gov.uk>, a darparu tystiolaeth newydd o gyfeiriad eich eiddo newydd.

Ni fydd newid i'r drwydded ei hun yn y cyfamser, felly bydd mod i chi barhau i'w defnyddio hyd yn oed cyn i chi ddweud wrthym eich bod wedi symud. Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi ddweud wrthym cyn gynted â phosibl gan nad fod y trwyddedau wedi'u cysylltu â'r cerbydau a'r eiddo. Fel y cyfryw, gallai peidio â rhoi gwybod i ni olygu bod yn rhaid i ni ddiddymu eich trwydded os yw meddianwyr eich hen dy hefyd yn ymgeisio am drwydded.

Newid cerbyd

Os ydych wedi gwerthu neu wedi newid eich cerbyd, rhowch wybod i ni, gan na fyddwch yn cael dadlwytho eich gwastraff ar y safle oni bai fod cofrestriad eich cerbyd yn cyfateb i'r hyn rydym ni wedi'i argraffu ar eich trwydded.

Mae'n rhwydd diweddaru'r drwydded. Cysylltwch â'r tîm Contractau Gwastraff ar 01597 826000 neu drwy anfon e-bost at waste.contracts@powys.gov.uk <mailto:waste.contracts@powys.gov.uk>. Bydd angen i chi ddarparu copi o adran manylion y ceidwad cofrestredig a'ch cerbyd o V5 eich cerbyd newydd. Dylech allu gweld y rhain ar y dudalen flaen a'r ail dudalen ar ddogfennau V5 a gyflwynwyd o fis Ebrill 2019 ymlaen, neu ar Adrannau 4 a 5 ar yr ail dudalen i'r dogfennau V5 a gyflwynwyd cyn hynny. Yn achos cerbydau cwmni neu waith, bydd angen i ni weld y V5 newydd os yw ar gael, neu drefniant prydles newydd sy'n dangos manylion y cerbyd os nad yw ar gael, ynghyd â llythyr caniatâd newydd oddi wrth eich cyflogwr i ddangos bod gennych awdurdod i ddefnyddio'r cerbyd newydd i gludo eich gwastraff domestig.

 

Cysylltiadau

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu