Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Sesiwn galw heibio am weithio yn y maes gofal

Image of home care worker

Medi 6, 2019

Image of home care worker

Mae sesiwn galw heibio yn cael ei chynnal yn Nhref-y-clawdd ar ddiwedd y mis hwn ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn swydd werth chweil yn y maes gofal. 

 

Mae Cyngor Sir Powys yn ymuno â darparwr gofal cartref lleol, asiantaeth Taliadau Uniongyrchol ac Ymgyrch Gofalwn Cymru, Gofal Cymdeithasol Cymru i gynnal digwyddiad yng nghanolfan gymunedol y dref ar ddydd Mercher 18 Medi rhwng 3pm a 7pm.

 

Mae'r gwaith yn rhan o ymgyrch i annog rhagor o bobl i'r sector gofal cymdeithasol ledled Cymru.  Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn amcangyfrif y bydd angen tua 20,000 yn fwy o bobl i weithio yn y maes gofal yng Nghymru erbyn 2030.   

 

Y Cynghorydd Stephen Hayes yw Aelod Cabinet y cyngor gyda chyfrifoldeb am Ofal Cymdeithasol i Oedolion.  "Os oes gennych ddiddordeb mewn swydd yn darparu gofal a chymorth, mae croeso i chi ddod draw i gael sgwrs gyda'r tim yn y sesiwn galw heibio.  Byddant yn gallu rhoi manylion i chi am ddewisiadau hyblyg ar gyfer eich gyrfa.  Rydyn ni'n cynnal y sesiwn yn Nhref-y-clawdd oherwydd dyma un o'r ardaloedd yn y sir lle mae yna angen penodol." 

 

Esboniodd fod rolau gweithwyr gofal cartref a Chynorthwywyr Personol yn yrfaoedd hyblyg a allai fod yn addas i rieni / neiniau a theidiau neu warcheidwaid sydd angen gallu gweithio o amgylch eu cyfrifoldebau gofal plant, er enghraifft gweithio y tu allan i amseroedd casglu a gollwng plant yn yr ysgol.  Gall y rolau fod yn llawn amser neu'n rhan-amser ac mae yna lawer o gyfleoedd i ddatblygu  eich gyrfa ar gyfer unrhyw un sy'n ystyried gweithio yn y sector hwn.

 

Cyflogir llawer o weithwyr gofal ym Mhowys gan asiantaethau allanol er bod rhai yn cael eu cyflogi'n uniongyrchol gan Gyngor Sir Powys

 

Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt ar gyfer yr asiantaethau - yn ogystal a manylion am swyddi gyda'r cyngor yn - https://cy.powys.gov.uk/article/7723/Gweithio-fel-Gweithiwr-Gofal-Cartref

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu