SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Preswylydd o'r Drenewydd yn cael dirwy am dipio anghyfreithlon

Image of fly-tipping found in Newtown

9 Medi 2019

Image of fly-tipping found in NewtownMae un o breswylwyr y Drenewydd wedi cael dirwy o £200 gan Gyngor Sir Powys am ddympio sbwriel mewn lôn yn y dref.

Rhoddwyd y ddirwy ddiweddaraf gan Dîm Ymwybyddiaeth a Gorfodi Gwastraff y cyngor.   Archwiliwyd chwe bag du yn llawn gwastraff a deunydd ailgylchu a ddarganfuwyd wedi eu dympio yn y lôn y tu ôl i Falcon Court yn y Drenewydd fis diwethaf (Awst).

Archwiliwyd y bagiau gan swyddog gorfodi a ddaethpwyd o hyd i dystiolaeth a oedd yn cysylltu'r sbwriel â phreswylydd oedd yn byw yn y Drenewydd.

Cafodd ei gyfweld o dan rybudd ac fe bwyntiwyd y bys at y ferch yng nghyfraith am y drosedd.

Cafodd y ferch yng nghyfraith ddirwy o £400 o dan Adran 33 Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 gan iddi gyfaddef dympio'r bagiau yn y lôn.   Derbyniwyd y ddirwy a thalwyd £200, gydag opsiwn o ad-daliad cynnar os telir y ddirwy o fewn 14 diwrnod.

Dywedodd y Cyng Phyl Davies, Aelod Portffolio'r Cabinet â chyfrifoldeb am Ailgylchu a Gwastraff: "Wrth ymchwilio i achosion o dipio'n anghyfreithlon, yn aml bydd y rhai sy'n cael eu hamau yn dweud bod ganddynt ormod o sbwriel ar gyfer y casgliadau sbwriel bob tair wythnos.

"Yn yr achos yma, gwelwyd wrth archwilio'r sbwriel bod y sachau'n llawn o boteli plastig, gwydr, tuniau, papur a chardfwrdd, sy'n cael eu casglu o ymyl y ffordd bob wythnos.

"Os yw pobl yn defnyddio ein gwasanaeth casglu wythnosol o ymyl y ffordd, mae hyn yn helpu i leihau'r swm o sbwriel sy'n cael ei greu yn y lle cyntaf.

"Yn achos gwastraff nad oes modd ei ailgylchu, dylai deiliaid tai ddefnyddi'u bin du ar olwynion neu sachau porffor. Neu gall deiliaid tai ddefnyddio'u canolfan agosaf ar gyfer ailgylchu gwastraff o'r cartref.

"Mae angen i ni atgyfnerthu'r neges bod tipio'n anghyfreithlon yn drosedd sy'n niweidio'r amgylchedd ac yn costio arian i drethdalwyr pan fydd angen ei glirio. Byddwn yn gweithredu'n frwd i erlyn y rheiny sy'n gwaredu'u gwastraff yn anghyfreithlon.

"Dylai'r achos hwn fod yn rhybudd i bawb y byddwn yn ymchwilio i ymddygiad gwrthgymdeithasol o'r math yma ac yn cymryd camau gorfodi."

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu