SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cynlluniau cyffrous ar gyfer y Drenewydd

Images of hands in the air in a classroom

11 Medi 2019

Images of hands in the air in a classroomGallai rieni gael y cyfle i roi eu barn ar gynigion i gyfuno dwy ysgol gynradd yn y Drenewydd fel rhan o gynlluniau cyffrous i fuddsoddi mewn cyfleusterau newydd yn y dref.

Mae cabinet Cyngor Sir Powys wedi'i argymell i gymeradwyo ymgynghoriad ffurfiol ar gynlluniau i gyfuno dwy ysgol sef Ysgol Gynradd Sirol Hafren ac Ysgol Fabanod Ladywell Green i greu ysgol pob oed ar gyfer plant 4 i 11 oed.

Mae'r cais am ymgynghoriad, a fydd yn cael ei ystyried gan y Cabinet ar 17 Medi, yn rhan o adolygiad y cyngor o ddarpariaeth addysg gynradd yn y dref sydd wedi'i gysylltu â chynigion uchelgeisiol i ddatblygu Campws Lles Gogledd Powys yn y dref.

Dywedodd y Cynghorydd Myfanwy Alexander, Aelod Cabinet ar faterion Dysgu a'r Iaith Gymraeg; "Mae gweledigaeth y Cabinet ar gyfer Powys yn cynnwys amgylchoedd dysgu da ar gyfer ein holl ddysgwyr a darpariaeth sy'n cyflawni uchelgeisiau'r cwricwlwm newydd.   Mae hawl gan ddisgyblion Hafren a Ladywell Green i ddisgwyl ein bod yn rhoi'r weledigaeth ar waith, gan roi dyfodol cyffrous i'r ysgolion rhagorol hyn"

Os cymeradwyir yr argymhelliad hwn, sydd yn unol â gofynion y Cod Trefniadaeth Ysgolion, bydd yr ymgynghoriad gyda rhieni, staff, llywodraethwyr a disgyblion yn dechrau diwedd y mis hwn gyda'r nod i gau'r ddwy ysgol ar 31 Awst, 2021 ac i agor ysgol pob oed ar 1 Medi, 2021. 

I ddechrau, bydd yr ysgol newydd yn cael ei rhedeg o'r ddau safle presennol ond yn symud i adeilad newydd fel rhan o raglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain yn y dyfodol.

Wedi'u cysylltu â'r datblygiad ysgol mae'r cynlluniau gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys i wella cyfleusterau iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngogledd Powys trwy sefydlu Campws Lles aml-asiantaeth, yn cynnwys gwasanaethau addysg, iechyd a gofal cymdeithasol.

Bydd y campws wedi'i leoli ar safle sy'n cynnwys Ysgol Gynradd Ladywell Green ac Ysgol Iau G.G. Hafren.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu